Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.08.2019 20:46 - Подготовка за Шестата раса
Автор: patriciq1111 Категория: Забавление   
Прочетен: 470 Коментари: 0 Гласове:
2

Последна промяна: 22.08.2019 20:47

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 image Подготовка за Шестата раса Публикувано на 24.07.2019  в Екзополитика  

ПОДГОТОВКА  ЗА ШЕСТАТА РАСА

Фази и варианти при създаването на човека  

 

Пътят на човека от биоробота до „Златната раса” е бил дълъг и труден. Но трябва да се каже за главното: човекът е бил създаден според великият план на Бога от многочислена плеяда космически разработчици принадлежащи към Материалната Система. За това са били използвани специалисти от най-различни професии, за да се обединят в неговия модел свойствата на различни материи и процеси. Етапа на неговото създаване може да се раздели на няколко отделни фази.

– Първа фаза 

       Създаване на биоробота-човек в лабораторни условия и експериментите с него. В този период например, той не е имал коса на главата си, уста и нос, тъй като не е било още определено, какво той ще диша и с какво ще се храни. И когато тези въпроси са били решени, тогава са били определени основните параметри на средата, главата на биоробота е била дополнена с уста, нос, а тялото с бели дробове. Важно е да се подчертае, че средата за обитаване на първичния човек е била изчислена от Изчислителните Системи на Космоса според условията съществуващи на  повърхността на планетата. В този момент от времето вече са били създадени растителният и животинският свят, атмосферата е притежавала своя състав, но той е можело да бъде регулиран според условията на поставената задача тоест, след приемането на решение, какво ще диша човека. И когато основният състав на атмосферата е бил зададен, той е трябвало да се поддържа от съществуването на определен растителен свят за необходимото време.

– Втора фаза 

Включвала създаване на двуполово същество, което първично се е намирало на планетата-лаборатория, където са се провеждали съответните експерименти, а след това единичните образци са били закарвани на Земята, където се проверявали за тяхната адаптация към създадената среда за обитаване и възможностите за размножаване. Те са били докарвани и връщани за някои корекции, като подобна фаза не би трябвало да се нарече окончателна. Това са били единични екземпляри.  

– Трета фаза

       Включва в себе си вече създаването на основния модел на човека, който е бил  пуснат в еволюцията. Но и този модел също не оставал неизменен, постоянно се променял, усъвършенствайки се от Създателите на материални форми.

– Четвъртата фаза

       Включвала в себе си кръстосване на вече коренния земен жител с човекоподобни, хуманоидни форми, пристигащи на Земята или преселвани тук поради някакви причини.

За всяка цивилизация човекът се е създавал различно, считайки условно, че той е бил създаден в първата цивилизация, а във всички други се е модернизирал. И затова при изучаване на материалите за произхода на човека, получени чрез различни контактьори, в едни книги е написано, че човек е произлязъл по еди-какъв си начин и е имал еди-какъв си първоначален вид, в други – по-друг начин, в трети – още с някакъв друг способ. И оттук изглежда, че всеки контактьор дава лъжеинформация. Но всеки от тях е описвал някакви фрагменти от продължителния  период на неговото създаване. 

Миналите цивилизации никога не са представлявали само една етническа група. В един и същи период от време са могли да съществуват по две, три и повече цивилизации, съвършено различни по степента си на развитие и начин на живот.

При едни цивилизацил развитието вървяло чрез техническия прогрес, при други – чрез връзка с природата, при трети – чрез телепатична връзка с Йерархичните Системи.    

Тоест, по такъв начин са се провеждали експериментите за да се реши по какъв път на развитие е най-добре да се насочи човека в бъдеще за постигане на определени резултати в най-кратки срокове.

Ако се говори за причините за създаването на човека, то Космическите Системи (ние ги наричаме още Йерархични Системи, тъй като те принадлежат на Йерархията на Бога) твърдят, че той е бил създаден въз основа потребностите на Висшите и на Земята. На определен етап от развитието на нашата планета са били необходими за жизнеобезпечаването ѝ някои видове енергии, и за да се снабдят с тях, е било необходимо някакво свързващо звено – енергоносител, какъвто е станал човека. Тоест, получавайки от Космоса от своите Системи един вид енергия, човекът е преработвал тази енергия, произвеждайки нови енергии с по-високи честоти за Висшите и с нисък честотен спектър, за нуждите на Земята.

Това е сложен механизъм на взаимнообмен на енергии между Върха (Йерархичните Системи) и Низината (Земята и човека), заради което е била разработена човешката конструкция.

 И тъй като в Космоса всичко има многоцелево предназначение, то има още една функция, която е трябвало да осъществи човешкият модел – това е усъвършенстването на душата и повдигането ѝ по Нивата на развитие до Висшите Йерархии.

Съединявайки всички функции в един технологичен процес, в резултат човека е заселен на Земята окончателно.

Управлявайки и изменяйки вътрешните процеси в него, Космическите Системи регулирали производството на необходимите видове енергии и, продължавайки да експериментират с „фините” структури на човека, подготвили основата за  създаване на следващите цивилизации.

Изхождайки от потребностите на Космоса, може да се отличи главната цел за появата и смяната на цивилизациите: всяка цивилизация се създава за производството на нов вид енергия, предавана на нашата планета Земя за превеждането ѝ на нов орбитал.

Освен това, всяка цивилизация е давала за Висшите определен тип души. След това тя ставала ненужна и се унищожавала физически. Но самите души с необходимия за Висшите набор от енергии в матриците си, продължавали своето развитие по-нататък. И набрания вид от енергии продължавал в тях да се развива, но вече на много по-висока степен. Именно така, когато на Висшите е била необходима нашата енергетика, Те създали човека на петата раса. Но било неоходимо нещо ново и Висшите Творци изменили конструкцията му, за да съответства тя на тези функции, които са възложени на представителя вече на шестата раса.

Прехода на планетата на висшестоящо Ниво на развитие се съпровожда от смяната на нейния  енергиен диапазон, с който тя работи, а следователно, и на всичко живеещо на нея. Този преход се именува от Висшите като „орбитал”, по-точно, преход на следващия „орбитал”. Но това не бива да се обърква с прехода на планетата на друга орбита, това са различни процеси. Появата на нова цивилизация, или раса, е свързано с прехода на планетата на нов орбитал. Например, смяната на петата раса с шестата се съпровожда с прехода на нашата планета на шестия орбитал.

Обаче ние се заинтересувахме, защо Те нарекоха шестата цивилизация раса. На този въпрос получихме  следният отговор:

“- Цивилизацията – това е пъстра структура на обществото, деляща се на нации, народности и други подвидове. Новата шеста раса ще представлява единна нация. Ще се прекрати делението на групи и подгрупи. Цялото общество ще представлява едно цяло – единна нация, един народ, което ще способства за прекратяване на войните. Разбира се, всичко това няма да се случи изведнаж, а постепенно.

– Но тогава в какво се състои еволюцията в развитието за самият човек?

Преди всичко, тя се състои в усъвършенстването на душата. Еволюцията на човека се състои не в прогреса на неговата материална обвивка, а в прогресирането на душата му, което се изразява в нейното самостоятелно развитие”.

Еволюцията на тялото в този план отсъства като самостоятелно прогресиране. Материалното тяло се подобрява от висшите Творци изкуствено в съответствие със своите цели. А на човешката душа е предоставена възможност да се усъвършенства самостоятелно, извършвайки своя избор в насоката на своето развитие по свое желание. 

Разбира се, душата преминава на Земята през различните форми и видове живи същества тоест, еволюира чрез насекомите, птиците, животните и попада накрая в тялото на човек. Макар да има и друг вариант за развитие на човека. Но материалното тяло само не еволюира, а се изменя по изкуствен път, с помощта на системната работа върху него от Висшите Личности. В настоящето общество също може да се видят в отделните наши съвременници тела, приличащи на пещерни хора или на такова животно, като орангутана. Присъствието тук на първобитен по вида си човек в съвременното общество е поради еволюцията на душите на животните, преминаващи в тялото на човек, но не и самото тяло.

По такъв начин, в крайна сметка, може да се каже, че основна причина за смяната на цивилизациите се явяват нуждите на Йерархичните Системи и на Земята от получаване на нови видове енергии.

 

                                 Какво се говори за земните раси ?

 

Дълго време Земята е била без човечеството, затова за нас беше интересно да узнаем, какво е способствало за зараждането на живота върху нея. Затова, когато се предостави възможност да научим за това от  първоизточника, ние зададохме този въпрос.

Ето какво ни съобщиха Висшите:

      – “Живота на Земята сме го създали Ние, Висшите. Зараждането на живота, отначалото на едни видове, после на други, е било продиктувано от нуждата за някои енергии. Всичко, което се създавало на вашата планета, се е определяло от потребностите на Йерархичните Системи в съчетание с потребностите за развитието на самата Земя. Тя е съществувала без човечеството, докато програмата ѝ за развитие е била обикновена. Но според еволюцията ѝ е трябвало да се усложни самата програма във взаимодействие с Космическите Системи, и затова се е появила нуждата от създаване на по-сложни жизнени форми, които са внесли нова окраска в цветовата гама на произвежданите от нея енергии. Затова от определен момент в нейното развитие човечеството вече е било необходимият детайл за трансформацията на енергиите между нея и Космоса. И сега вече Земята дотолкова се е сраснала с човечеството в единен механизъм, че не би била способна да мине без него, както не е способен да работи часовника без своите зъбни колела. И тази нужда от присъствието на човечеството ще се запази още дълго време.

В земните хора се съдържат твърде много елементи от вътрешния строеж на самата планета, а в същото време самите хора дават твърде много нови неща на Земята. Космоса, от тяхната съвместна работа получава именно това, което му е необходимо. Земята и човечеството работят заедно, както, да допуснем, съвместно работи вашето тяло и стомаха. Едното без другото не могат.

– Значи, присъствието на човечеството е било неоходимо за прогреса на Земята? – уточнихме ние.

 •  Да, за по-нататъшната еволюция на този огромен организъм. Човечеството – това е вспомогателната форма за еволюцията на вашата планета. Само благодарение на тяхната съвместна работа става прогреса на двете форми на съществуване. Затова и самият човек е бил сътворен за съвместна работа със Земята.  
 •  Животинския свят на нашата планета се е появил по-рано от първата цивилизация или по-късно?
 •  Животните са се появили преди първата цивилизация, тъй като е било необходимо да се  произвеждат доста по-ниски нива на енергията. Всичко се е движело по възходяща степен, както това вече ви е известно: отначало са се образували камъните, след това растителния свят, после – животинския, след това – човечеството. А това е  работа по създаването на различни материални жизнени форми със съответстващите им енергийни спектри според степента на растежа им.
 • Всред хората се появи хипотезата, че нашата пета цивилизация е произлязла от воинствуващи раси, с представители  от Сириус?

Отговориха ни:

 •  Не, тази информация не е вярна. В този случай са объркани някои факти. Работата е в това, че не всички представители на четвъртата цивилизация са загинали. Част от тях е преминала в петата цивилизация и е послужила за базова основа при създаването на новата цивилизация. Това е станало по същия начин както сега се случва при вас при прехода от петата в шестата раса тоест, останалата част от представителите на четвъртата цивилизация е трябвало да послужи като материална основа за внедряване на Земята на новата цивилизация. Затова  може да се каже, че част от хората на петата раса са произлезли от остатъците на четвъртата цивилизация, която не е била воинстваща.

Друга част е била поновому енергийно изградена и в готов вид е докарана на Земята. Оттук е тръгнала втората ваша хипотеза за сътворението на човека. Създатели на човека са Висшите Космически Системи от материалното Ниво. Освен това, на Земята са били  закарани още и подобни на вас форми от планетата, която е претърпяла катастрофа. Този факт е послужил като основа за хипотезата за преселване от Сириус. Ние спасихме част от населението на планетата, която претърпя катастрофа. Това стана в действителност преди вашата пета цивилизация. От всичките подобни варианти настъпи объркване в главите на хората.

Всяка цивилизация се е зараждала по своему, и в продължение на съществуването им, всяка от тях е била подлагана на подварианти в развитието си или на някакви преселвания, или на пробни експерименти по създаването на нов тип човек. Затова, може да се каже, че е имало множество експерименти. И не е важно, как се е движило човечеството, а е важно до къде то е стигнало и с какви резултати се е сдобило.

 

Причини  за прехода  на петата раса в  шестата  

 

Настоящата пета раса завършва своето съществуване, и сега човечеството стои в предверието на зараждащата се нова шеста раса, която обаче, се явява продължение на нашата. Представителите на новата раса ще се отличават от съвременния човек, но не толкова външно (ще се измени главно цвета на кожата), колкото вътрешно. Основните изменения се отнасят за „фините” конструкции. Именно те се изменят от цивилизация към цивилизация повече от всичко, макар, че за човека това да е най-малко забележимо. 

Смяната на расите свидетелства за смяна на функциите, вменяеми като задължение на човечеството от шестата раса, а след като се изменят  функциите, следователно, както ни е вече известно от гореказаното, трябва да се корегира и формата на човека, тъй като старата не е способна да изпълнява новите задачи, поставени Свише.

За Земята са нужни  енергии от по-висок диапазон, които притежават по-голям енергопотенциал от този, с който е работила петата раса. Затова тялото на представителя на шестата раса трябва функционално да бъде разчетено за работа с по-високочестотните енергии от следващото Ниво на развитие на планетата. Затова шестата раса ще бъде по-енергоемка от петата. И тази енергоемкост ще се повиши не изведнаж, а за сметка работата на представителя на шестата раса с нови типове енергии. 

В неговото „фино” изграждане ще бъдат добавени две нови „фини” обвивки, които ще бъдат изградени функционално за работа с новите типове енергии от висшестоящото Ниво на развитие. Самата енергия не може сама да попадне в тези нови енерготела, а само чрез труда на душата, чрез определени действия на човека. Затова ще му се наложи да усвои много нови действия. И затова ще му се разкрият паранормални способности. 

При шестата раса се изменя цялата програма за развитие на човечеството, изменят се енергоносителите тоест, човека като известна енергийна единица повишава своето енергийно ниво. Той е длъжен да приеме новата, много по-мощна енергия върху себе си, която постъпва от Космоса, трябва да работи с новите видове енергия, но старата му конструкция не е разчетена за по-мощният енергетичен потенциал от Космоса, не е способна да я възприема и да даде необходимия резултат.

Към Земята се спускат от Висшите, по-точно от Йерархичните Системи на Бога (всичко, което постъпва е от тях), много мощна енергия. И това се забелязва още сега. От нейната мощ се запалват много пожари на Земята, горят сибирските гори, във Владимировска област, в Подмосковието, горят горите на Испания, Канада, Франция и на много други места. И това не е „човешкия фактор”, както е прието да се набеждават туристите. ( Къде в глухия Сибир, където десетки години не е стъпвал човешки крак, може да се намери горяща угарка или клечка от кибрит ?). 

Това е в резултат от работата на Висшите Йерархични Системи, спускащи на Земята мощна енергия за превеждането на планетата и човечеството на шестия орбитал. Земята се зарежда и се подготвя за смяната на температурния режим на атмосферата.

Образно народа за такава ситуация казва – „Това е преход за нивото на огъня”. Именно самият процес изразява спускане на Земята от Божествените Йерархични Системи на много висока енергетика, чиято мощ е толкова голяма, че е способна да изгори всичко живо от старите модификации, ако тя не се управлява правилно. Но Висшите се стараят да спускат енергията умерено с минимални неудобства за човека от петата раса.

Появата на шестата раса е свързана пряко с превеждането на Земята на новия орбитал тоест, с прехода на планетата на по-високо Ниво от енергетичния план. Земята заедно с човечеството преминава в ново енергетично състояние чрез трансформация на своето планетарно ниво.

Разбира се, това ще се забележи не изведнаж, а в течение на известно време. Например, тези ясновидци, които са способни да погледнат в бъдещето, ще видят там светещи хора. Те не могат да кажат точно, дали те са от шестата или от седмата раса, но във всеки случай може да се направи извода, че хората на бъдещето ще светят в сравнение с нашите съвременици. Представителят на петата раса е натрупал в своите „фини” обвивки нисък енергиен спектър, а хората от бъдещето (към края на шестата раса) ще натрупат в своите енерготела енергии от високия диапазон, и затова в сравнение с тях те ще изглеждат светещи.

Така, че спускането на високите енергии сега на Земята е подготовка за формирането на подобен светещ човек от бъдещето. А нашият съвременник, изглежда като тъмно петно на фона на човека от бъдещето и се налага да почака, за да достигне това ниво на развитие. Но той може да наблюдава тези изменения, които стават около него с цел формиране на новия благоприятен за представителите на шестата раса климат.

Нашият съвременник вижда как хладната зима отдавна се смени със затопляне и не му е възможно да отиде даже на ски. Снега не успява да падне на Земята и веднага се топи. А лично авторите помнят как приблизително преди 40 години във Владимировския край те ходеха на работа, когато термометъра на улицата показваше температура под минус 40 градуса. Сега в същия месец декември, и в същия ден вече  над 15 години температурата не пада под минус 4 градуса. В Краснодарския край например, през октомври (2016г.) разцъфна за втори път люляка, а през февруари цъфнаха ябълките. Тоест, в природата започна странна неравномерност на нейните цикли, които по-рано се отличаваха с точността на смяната им. 

Човек, който не чете нашата информация, в това число и съвременните учени, не могат да дадат обяснение за всички отклонения от нормата, ставащи около тях в природата, а нашите читатели вече могат да обяснят много неща непоняти за другите.  Висшите съвместяват климата за средата на обитаване, предназначена за шестата раса, и всички отклонения от старите норми в него стават под тяхно влияние. Ако някъде бушуват тайфуни, смерчове, урагани, цунами, наводнения и земетресения, то това не се относится до “климатична война”, създавана от едни страни против други с цел своето световно господство. Всичко това се наблюдава поради преустройството на Земята и на нейните „фини” обвивки, както и на материалната ѝ платформа. Разбира се, наличието на противоположни сили на планетата позволява да се обвиняват едни други в преднамерени атаки на противника и да не забелязват по-глобалните неща. Но същността на ставащото, все-пак се крие не във “всесилния човек”, а в това, че е настъпило времето за преобразуване на планетата във връзка със смяната на нейните раси. И това доказва, че необичайните “отклонения от правилата” стават навсякъде на планетата, и хората наблюдават необикновените прояви на природата там, където това или никога не е било, или е било много отдавна. Например в района на Новоросийск, хората  наблюдавали, как пред очите им се зараждали смерчове на повърхността на морето, а след това са се сгромолясвали на сушата. В тези райони обикновено е имало силен вятър, но за първи път се появява смерч. 

 Така, че стига са се обвинявали едни други хората в климатична война и да ласкаят човечеството с могъществото на неговия ум, а по-добре е да насочат мислите си за осъзнаване на истинската същност на тези явления, които стават наоколо. 

 

 

Подготовка   на територията  за шестата  раса

 (природа, климат, вода)

 

                                                                       Природа

 

В какво се състои подготовката на територията където ще преживява шестата раса? 

Висшите ни казаха, че ще се постараят цялото преустройство на земния свят да извършат внимателно с минимална вреда за съществуващото човечество. И това обещание засега го спазват и изпълняват (земетресенията на територията на Русия не превишават 5 бала, наводненията не завличат изцяло градовете и селата, макар че всичко би могло да стане твърде грубо при такава деградация на човечеството, каквато се наблюдава сега). 

За създаването на подходяща среда за обитаване на шестата раса Висшите планират да оставят един континент Евразия, където ще влезе една част от Европа и нашия Сибир. Всички останали материци постепенно, към края на цикъла за развитие на шестата раса, ще отидат под водата. Ще останат неголеми участъци от сушата във вид на острови тоест, както Те самите казват:  

“Практически внедряването на новата програма за внасяне в окръжаващата среда на необходимите изменения вече е започнало. Голяма част, разбира се остава незабелязана за нашия съвременник, но някои неща са очевидни.

Към незабележимото преустройство се отнасят например, измененията ставащи в състава на почвата. Нали постепенно животните ще изчезнат, сушата ще се освободи от тях, а растителния свят ще се смени с нов. За другите видове растения енергийното захранване ще бъде с един порядък по-високо.  Растенията трябва да съответстват по своите функции също на енергиите на новия свят. А всичко това изисква замяна на състава на почвата тоест, трябва да се изменят и физическите микроструктури на Земята, за което те ще се насищат с новата енергетика отначало непосредствено чрез човека от петата раса, чрез контактьорите, екстрасенсите, които приемат върху себе си огромният енергиен поток от Висшите. Те всички заедно преразпределят енергията върху другите хора и животните. 

Хората, насищайки се с новата енергетика, след смъртта си я внасят в почвата, но вече преживяна и трансформирана при разлагането на техните тела.

По-нататък Висшите разказват следното за тези преобразования: 

“За сметка разлагането на материалните обвивки, поели в себе си честоти от висшестоящото Ниво на развитие, енергетиката на почвата, нейните съставящи елементи се изменят в посока на повишаване на честотите си. А щом като се изменя почвата, тогава на свой ред се изменя и енергетиката в изграждането на физическата основа за растителния и животинския свят.

По такъв начин ще бъде преустроена качествената основа на земния план. Освен това, сега на Земята има  много висока радиация. Впоследствие тя ще се намали до нормата. Но след такава голяма енергия, каквато ни се спуска на планетата, ще настъпят мутации в структурата на всичко живо. Това ще позволи да се подберат най-подходящите клетки за живата материя, за следващото Ниво на развитие. Всред растителния свят ще се появят нови култури. 

Ще настъпи постепенно преустройство на ландшафта. Природните условия в преходния период, с малки изключения, ще останат същите тоест, отачало ще се променя в незначителна степен температурата в средата на обитаване, природното покритие, а след това всичко ще ускори своето преобразуване. Ландшафта ще се изменя много по-интензивно, и това вече се случва. Температурата ще измени своето териториално разположение: където е било хладно, ще стане топло, климата ще стане умерен”. 

                                                               Климата

 

Ние се заинтересувахме от причините за изменение на климата, затова запитахме:

– Каква е причината за климатичните аномалии на Земята: засушаване в едни райони и наводнения в други? 

        Висшите отговориха така:

– “Вашите климатични аномалии са свързани с това, че в общия геолого-климатичен баланс на Земята е необходимо да се извършат определени премествания свързани с последващите глобални изменения на земния климат. Тези процеси ще продължават дълго време  (въпроса бе зададен в 1992 г.), обаче те са неизбежни, и вие ще ги усещате ежемесечно и ежегодно още от сега. Предстоящите изменения на бъдещия природно-климатичен ландшафт са предназначени за населението на шестата човешка раса, за която са необходими по-различни условия за преживяване. Затова Земята както и Ние със средствата, с които разполагаме постепенно приготвяме средата за обитаване на бъдещите поколения, стараейки се да запазим колкото е възможно по-добре и тези условия, при които живее сегашното човечество, давайки му възможност да доживее дните си. Но това е доста трудно да се направи, защото винаги при климатичните изменения се нарушава тази стабилност, която е най-добре приета от живеещите поколения и към която те вече са привикнали.

Но, все пак, формирането на жизнените условия за шестата раса са неизбежни и те вече стават, а Нашата задача е да се извършат тези трансформации с минимален ущърб за живеещите поколения, което Ние и изпъляваме. Затова вие приемате глобалните изменения в климата и природата като обикновени отклонения.

Обаче, вие трябва да знаете и да бъдете готови към това, че тези процеси са вече необратими, и климата на Земята с всяка година ще претърпява тези изменения, които са  необходими и които носят в себе си тези задачи, за които Ние вече казахме.

Заедно с общоклиматичните катаклизми наближават и геологични катаклизми, които могат да повлекат след себе си много сериозни последствия и даже човешки жертви, но и те ще бъдат също така необходими.

И не трябва да се отнасяте към това като към голяма  трагедия, отнасяйте се като към необходимост вследствие на тези процеси, които са нужни за Земята и Космоса. И още повече е нужно да се помни, че в Космоса смърт няма, има само трансформация на енергиите и на материята, и явните жертви са също трансформации, необходими на Земята.

Всичко това трябва да се приема в съвкупност и да се разбира правилно от гледна точка на космическата динамика.”

И тъй като след този отговор минаха вече 24 години (тази книга е написана през 2016 г.), то може да се  наблюдава как точно се изменя климата в съответствие с казаното от Висшите.

 

                                                               Водата

 

В края на двехилядната година сушата заемаше една шеста част от земната повърхност, но ни съобщиха, че по-нататък “ще настъпи съкращение на сушата и увеличение на водното пространство. Това ще стане в началния етап на пробразуване на Земята чрез катаклизми. Началната двехилядна година може да се счита за начална точка на започващите  преобразования на планетата. Много континенти ще отидат под водата. Планира се да остане един континент, и в такъв случай сушата ще заеме 1/15 част от повърхността на Земята, а водната повърхност ще бъде 14/15 от нейната повърхност. Тези промени ще настъпят по-нататък във времето. Но впоследствие всичко ще се стабилизира, ше се прекратят разрушителните урагани, земетресенията и наводненията. 

Ще разкажем за това, което говорят космическите Системи за преобразуванията на повърхността на планетата:  

« Разбира се, ще настъпят грандиозни изменения. Ние вече за това говорихме и сега само напомняме, че Американските континенти, Австралия, Африка, Великобритания с времето ще потънат. На Европейския континент също ще се окажат под водата крайбрежните зони. Всичките покрайнини ще бъдат потопени. Затова ние сега създаваме изкуствени трудности в тези райони, за да може населението да изостави потопяемите в бъдеще територии и да се пресели в центъра на Европейската част, която ще се запази като основна част от сушата. Но прикаспийската низина също цялата ще отиде под водата. Ние не подготвяме глобален потоп, а с неголеми заливания или пожари даваме да се разбере, че населението трябва да освободи тези територии. 

(Описано и в книгата «Енергоструктурата на човека и материята», гл.8, статия «Различните катастрофи на Земята»)

Всички глобални изменения са свързани с изменението на енергетиката на Земята и появата на шестата раса. Тъй като тя ще бъде най-енергетичната от всички съществували на Земята дотогава, то тя ще започне да произвежда много голяма енергия, и затова е необходимо да се увеличат енергийните складове. Водата притежава голяма енергоемкост, затова моретата и океаните ще натрупват в себе си енергията в нарасналия си обем. Така, че увеличението на водната повърхност на Земята означава преди всичко увеличаване на нейните енергохранилища. Всичките изменения на природните условия сега са свързани с появата на новата раса.

 

                                                                 Небосвода

 

Измененията ще  засегнат в незначителна степен и небесния свод, и те вече започнаха да се случват, макар за обикновения наблюдател това да остава незабелязано. Например, от американски астрономи е било вече зафиксирано начално придвижване на звезди. Така например, на 18 август 1995 година, в програмата «Новости» (в 22 часа) по телевизията бе съобщено, че американски астроном е направил удивително откритие, че ” в Млечния Път започнали да гаснат звезди “. Той преброил, че са угаснали седемдест звезди. Това са не една и две, а седемдесет звезди. (Тази информация е била получена в 1992 година, а до нас е дошла чак в 1995 г.).

Астронома е обяснил явлението с това, че някаква свръхмощна космическа цивилизация използва енергията на звездите за свои нужди. Обаче това откритие именно потвърждава достоверността на нашата информация.

Звездите никъде не изчезват и никой не ги гаси, те само изчезват от полето на нашата видимост. Ние преминаваме на нов стадий на развитие, в ново пространство и света около човечеството започва да се изменя. Планетата Земя преминава на висшестоящето Ниво и затова звездите, които носят в себе си честотите на енергията, съответстващи на енергийния диапазон на преминалата пета раса изчезват, оставайки на по-ниското или на предишното си земно Ниво (предишният орбитал на Земята). А тези звезди, които притежават по-разширен енергиен диапазон, продължават да се движат с нас.  

Но американските изследователи на звездното небе не са се спрели само на това откритие. След още известно време, в ефира била огласена нова тяхна сензация. 

Те зафиксирали, как хиляди звезди внезапно, едновременно изчезнали от своето обикновено местоположение на небосвода, а на друго място също едновременно засветила друга, също толкова многочислена група звезди. Впечатлението на наблюдаващите е било съпоставимо с това, сякаш на едно място някой е включил, може да се каже, празничната илюминация, а на друго място е изгасил “гирляндите”.  

Нашите, а и други учени не са могли да обяснят това, тъй като считат себе си за единствени във Вселената. Това, че има Разум, превъзхождащ ги милиони пъти, земните кандидати и доктори на науките просто не могат да допуснат даже в своите фантазии, дотолкова това им се струва невероятно. 

Но подобна ситуация, каквато е забелязана в небето от американските изследователи, за пореден път потвърждава, че съществуват Тези, които са способни да изменят небесният рисунък пред очите на цялото човечество, а това на свой ред потвърждава съществуването на Творците на Планетарните и Звездни Системи. Засега на човека се дава само правото да види и да осмисля това, което е направено за него от Висшите Космически Системи. 

Но по каква причина тогава е било нужно да се премахнат от небосвода едни звезди и да се запалят други?

Това е свързано с прехода на нашата Земя на нов орбитал, което означава прехода ѝ в ново енергетично състояние, по-високо от предишното. Именно затова на Висшите се е наложило да премахнат тези звезди, които са с по-малка мощност, даващи на човечеството енергиите за предшестващото Ниво на развитие на Земята и да “включат” по-голяма мощност и друг, по-висок спектър, който е необходим на нашата планета и човечеството за техния следващ етап на развитие. 

Прехода на Земята на нов орбитал се явява  трансформация на нейното енергетично състояние, свързана (трансформацията) с изменението на енергообмена между всички небесни тела. На планетата са необходими нови видове енергии с по-високи честоти, затова ще са необходими и нови високочестотни транслатори, каквито се явяват новите звезди.

Съвременните астрономи правят все повече открития на нашия небосвод, забелязвайки появата на нови черни джуджета, черни дупки, открита е тъмната материя, фиксирани са избухвания на нови свръх звезди и така нататък. Но тук можем да си зададем един двузначен въпрос, или тези открития са достижение на новата техника, която фиксира това, което преди не се е приемало от старите телескопи, или това, че наистина астрономите виждат новото преустройство, което става в дълбините на Космоса във връзка с изменението на цикъла за развитие на нашата Земя.  Но във всеки случай тези открития трябва да се приемат и изучават, тъй като те потвърждават думите на Висшите, а също и откритията на изследователите на земния небосвод. 

(Макар, че тук трябва да се отправи забележка към нашите астрономи: във всички доказателства на истинността за своята нова информация на нас ни се налага да се опрем на постиженията на американските учени и астрономи, но ни се иска да попитаме: „А къде са постиженията на нашите родни изследователи? С какво се занимават те и къде са резултатите от тяхната многогодишна работа? Или са неспособни да излязат извън пределите на своя догматизъм? Или пък пресата не желае да се  интересува от нищо родно?”). За съжаление, в потвърждение на нашата информация за това, че небосвода в шестата раса ще се измени, ще се наложи отново да се опрем на откритията на американските изследователи. Тази информация ни изпрати Анна Прожерина. Ето на какви факти тя се позовава: 

“Учените от NASA са добавили в хороскопа нов знак в зодиака (за него ние писахме в книгата  “Формула на еволюцията”, както и в други наши произведения).

Учените от космическото агентство са обявили, че звездите на небето са изменили своето положение. Поради това се преместват датите за навлизане на Слънцето в зодиакалните знаци, а в зодиакалния кръг навлиза тринайстият знак – „Змиеносеца”.

Съгласно изследователите от NASA, положението на звездите на небето значително се е изменило. По такъв начин, древновавилонската карта на небето, която лежи в основата на астрологията, се оказва некоректна. Обикновената система, състояща се от 12 знака на Зодиака, е създадена три хиляди години преди това. За това време оста на Земята е изменила своето положение, вследствие на което се е изменил и небесният звезден рисунък. 

В Древен Вавилон се е използвал календар, съставен според наблюденията за движението на Луната по небосвода. Удобно било да се раздели небесния кръг и съответно годината на 12 части, прилагайки към всяка от тях по едно съзвездие. Така се е появил зодиакалният кръг, състоящ се от 12 знака, макар древните интелектуалци да са можели да разпознаят 13 съзвездия. Според мнението на американските учени е трябвало от едното от тях да се откажат: система, състояща се от дяволска дузина сектори е била неудобна за доисторическите астрономи. По такъв начин съзвездието и знакът на „Змиеносеца” се е оказало извън полето на зрението за науката. 

Но сега, когато древната система подлежи на корекция, този знак е необходимо да се включи в зодиакалния кръг, както считат в NASA. Те са установили, че Слънцето встъпва в този знак на 30 ноември и излиза от него на 18 декември. Това означава, че 13-ия знак в Зодиака може официално да се появи между Скорпиона и Стрелеца. Поради това ще се измести и целият кръг.

Новите дати за преминаването на Слънцето през знаците на Зодиака са следните:

 1. Козирог: 20 януари — 16 февруари;
 2. Водолей: 16 февруари — 11 март;
 3. Риби: 11 март — 18 април;
 4. Овен: 18 април — 13 май;
 5. Телец: 13 май — 21 юни;
 6. Близнаци: 21 юни — 20 юли;
 7. Рак: 20 юли — 10 август;
 8. Лъв: 10 август — 16 септември;
 9. Дева: 16 септември — 30 октомври;
 10. Везни: 30 октомври — 23 ноември;
 11. Скорпион: 23 ноември — 29 ноември;
 12. Змиеносец: 29 ноември — 17 декември;
 13. Стрелец: 17 декември — 20 януари.

 

Тайната  на 13-ия  знак на Зодиака

 

Американските изследователи са обявили за включването в работата на зодиакалния кръг и на тринайстия знак, получил названието “Змиеносец”, но при това не са могли да обяснят същността на тези глобални космически и еволюционни процеси, които са свързани с него. Но ние получихме от Деветте Космически Системи тези знания, които обясняват, защо се включва този знак в работата и в какви галактически процеси той ще участва (дадено е в книгата “Формула на еволюцията”). 

Както е казано по-горе, нашата планета и петата раса преминават на шестия орбитал (затова и расата се нарича шеста според реда на наименованията: петата раса е преминала в своето начало на петия орбитал, четвъртата – на четвъртия и така нататък, за което е написано в книгата “Земята – мислеща планета”). Орбитал – това е по-високото Ниво, на което се налага да се изучават енергиите от следващия висшестоящ диапазон на развитие. Във връзка с това, на всеки човек преминал в Златната раса се добавят още 2 нови „фини” обвивки, а на планетата – 3 обвивки от по-високото Ниво. Душите растят с растежа на броя на обвивките и затова се извършват такива добавяния.

Старите „фини” тела на планетата и на човека са работали с дванайсетте знака на Зодиака, всеки от които е запълвал обвивките със своите енергии. А за запълване на душата с нови типове енергия е необходим нов знак от следващия по Ниво на развитие енергиен диапазон. Това се отнася и за самата Земя, получила също нови енерготела. Обвивките (иначе казано енерготелата) се създават от специални Космически Системи, насочвайки вътре в тях механизми за преработване на енергията от висшестоящия спектър. Те ги поставят на човека при новото му въплъщение в шестата раса, а на планетата – непосредствено в периода на нейното настоящо съществуване. 

В подготовката за работата на трите нови обвивки на Земята и двете – на човека, взема участие новото съзвездие „Змиеносец”. То се намира между съзвездието Стрелец и Скорпион. Тъй като астрологията въвежда в своите разчети новия 13-и знак в Зодиака, то това ще изисква глобални преизчисления в самата нея и разработката на нови методики. Тази наука ще се измени основно. 

Американски коментатор на филма «Нострадамус – 2012 г.» счита, че „Змиеносец” отговаря за последните дни на нашият свят. Но “последните” – се отнася за стария свят на петата раса, а за новия свят на шестата раса това ще бъде началото. Стария свят се преобразува в нов, прераждайки се за сметка на изпълването му с енергиите от висшестоящия диапазон. Извършват се качествени преобразования. Всичко се включва в следващия еволюционен процес. 

И за първи път Висшите Учители откриха за нас тайната, защо се включва в работата 13-ия знак на Зодиака.

Цялата небесна механика ще измени своята работа. Колко „фини” енергоканала ще се устремят към Земята, колко допълнителни конструкции, невидими за човешките очи ще се появят в околоземното пространство. „Змиеносец” означава включване в работата на Земята и на човечеството на по-високочестотен енергиен диапазон, а това ще бъде нужно на свой ред, за да се измени начина по който съществуват хората. За да могат новите им енерготела да се запълнят с енергиите от следващия диапазон на развитие, се изисква работата на душата с новите качества, които ще се изграждат вътре в нейната  матрица с високите честоти на висшестоящето Ниво. И по-нататък тази верига от зависимости се простира чак до причината за появата на паранормалните способности в хората от бъдещата раса. Само те (паранормалните свойства) ще бъдат способни да прерабатват енергийните честоти от следващото Ниво на развитие и да запълват новите обвивки с нужните им честотни енергии.   

Включването на планетата и на всеки  представител от шестата раса в работата със следващия по мощност енергиен диапазон, е необходимо за да се запълнят допълнителните „фини” обвивки с новата по вид енергия, които са придобили Земята и човека от шестата раса, преминавайки на висшестоящото Ниво на развитие. Тоест, в епохата на Водолея трябва да се преработят енергиите от висшестоящия план на съществуване, а тези енергии именно ги дава знака „Змиеносец” за запълване на новите „фини” енерготела, появили се в човека при прехода му в шестата раса.

За работата с енергиите от знака „Змиеносец”, специално за всеки представител на шестата раса ще бъдат добавени по две нови „фини” обвивки, които вече съдържат вътре в себе си механизмите, способни да преобразуват високите енергии на този знак в енергии, запълващи матриците на душите с новите типове енергии въз основа на работата с паранормалните способности на хората и участието им в жизнени ситуации от по-висок порядък, а също и използването в живота на високи нравствени качества. 

Но развитието на планетата и на човечеството е взаимосвързано така, че всяка обвивка на човека е свързана със съответната ѝ по честоти обвивка на планетата, затова те (планета и човечество) ще запълват своите нови „фини” тела чрез съвместната им работа с енергиите от знака „Змиеносец”. Само „Змиеносец”-а ще може да ги запълни с необходимите видове енергии от следващото Ниво и да ги изгради по необходимия начин, за да се осъществи прехода на следващата степен от развитието на човека. 

Седмата раса ще продължи работата с този знак, доизграждайки Йерархията на своите нови качества, започнати в шестата раса. 

Това са космически процеси с галактически мащаби, естествени за нашата Галактика, свързани с функционалната дейност на Вселената, Слънчевата система и Висшите светове.  Но цялата тази небесна механика се управлява от Висшите Същности.

 

Кой  преустройва  Земята ?

 

Летателните апарати на извънземните в последните години станаха чести гости на Земята. Забелязват ги в най-различни места от земното пространство. Но в отделни области те прилитат по-често отколкото в други, и това остава за хората неразбрано, тъй като те не знаят какво може да ги привлича в едни зони на планетата ни, и защо не се интересуват от други зони. 

Наблюденията са показали, че летателните апарати на извънземните свободно потъват в земята, преминавайки през твърдата ѝ основа като през въздух, често неоставяйки никакви следи. Непонятно остава за човека, как тази шест или десет метрова “летяща чиния” влиза в земята, без да остави никакво отверстие.

Много хора са ги наблюдавали да влизат в морета и океани. Извънземните кораби са били забелязвани да влизат в кратерите на вулкани. Тоест, такива апарати не се страхуват нито от високи, нито от ниски температури, нито от твърдите земни пластове. Сравнително неотдавна (вначалото на 21 век от американци е било зафиксирано как НЛО потъвали в нажежената плазма на Слънцето и после цели и невредими излитали обратно оттам. Всичко това говори за необяснимите на този етап възможности на извънземните и потвърждава високите технологии на тези цивилизации, откъдето те долитат. 

С какви цели те пристигат на Земята? Напомняме, че те контролират нашата Земя от деня на нейното създаване и винаги са участвали в всякакви нейни преустройства. Те могат да предизвикат глобални катастрофи. Например, когато за една нощ Лемурия е потънала в морската бездна, в това са вземали участие пришълци от други планети. Но тяхната цел не е била просто да унищожат по свой каприз хората, а да ги накажат за бездуховността им, разврата и безнравствеността. Тоест, те вземат участие в наказанията на човека. Те са участвали и в наказанията на хората във времената на Атлантида. 

Летящи чинии са били виждани и по време на Втората Световна война. Те са  контролирали военните действия, за да не преминат извън рамките, които са били установени с програмите за развитие на човечеството. И всичко това става с разрешението на Висшите Същности, които се занимават с управлението на човечеството. 

Но тъй като Висшите сами не се явяват на Земята, поради своето високо Ниво на развитие, за оказване на влияние върху материалните обекти, които са създадени от самите Тях, но в определени периоди от време Им се налага да прибягват до помощта на високоразвитите Материални цивилизации, намиращи се на други планети и даже в други измерения. 

Тоест, на Висшите Системи се налага да сключват договори с материалните цивилизации за изпълнение на определени дейности на Земята. Материалните извънземни обикновено се занимават с преустройството на физическите материци, а по-високо развитите от тях, пребиваващи в друго измерение (наречено от нас „фин” план), се занимават с преустройството на „фините” обвивки на Земята.   

Така например, в края на 20-ия и в началото на 21-ви век те усилено се заеха с преустройството на материците на Земята, подготвяйки за шестата раса необходимите ѝ условия за съществуване. Във връзка с това, че на Земята се планира да остане само един материк, на който човечеството да се доразвива, преминавайки през последните си стадии на развитие в 6-тата и 7-ма раси. А за да  остане един материк, ще се наложи останалите да се потопят в океаните. Това е огромна работа, към която отдавна вече извънземните труженици са пристъпили. Но те се стараят да извършват засега всичко акуратно, без да причиняват особена вреда на съвременното човечество. 

Обаче все пак някои минуси от това преустройство на нашата планета вече забележимо се проявяват. Да изброим това, което хората вече са забелязали, но все още за тях е непонятно. Например, в някои области хората чуват странно бучене на Земята, но точно не могат да определят, от къде идва то. Това е свързано с работата на материалните извънземни, които са максимално приближени до нашата физическа материя, занимаващи се с преустройството на материците, с подготовката на единия от тях за разделянето му от друг, а съответно другите за потопяването им. Появяващите се внезапно големи пропадания, огромни напуквания, в които падат машини и къщи – това е следствие на измененията в изграждането на материка, подготовката му към бъдещи глобални изменения. 

Но във вътрешността си материците притежават не само физическа, но и енергийна структура, която също се преустройва. Както при тялото на човека след оперативна интервенция, зашивайки раната, лекарите отново се стремят да възстановят кръвоносната, лимфната и нервни системи, така и за Земята извънземните се стараят отново да възстановят всичките ѝ енергийни канали. Но докато “органа” се подлага на хирургично вмешателство, от него се „изхвърля” определено количество енергия. Затова в моментите на преустройство на Земята започнаха да се наблюдават мощни изблици на енергии, които се оказват пагубни за такива малки живи форми, каквито са птиците. Затова, например, в САЩ цяло ято птици прелитащи над дадено място с вредни за тях излъчвания, е загинало за няколко секунди.  

Китовете, които са чувствителни към определени вредни за тях излъчвания от Земята, се насочват към бреговете на океаните, хвърлят се на сушата и измират. Това е свързано също с преустройството на Земята, както и странното бучене, което хората чуват не само под земята, но също и от неясно какви въздушни, небесни сфери. Разбира се, звука става вече друг, различен от този излизащ откъм земните недра, но си остава все така непонятен за човека и е невъзможно да се определи откъде идва той и поради каква причина.  (Ако, допуснем, че няма облаци то и гръмотевици няма как да има. Но въпреки, че това е добре известно, все пак хората чуват как от небесата се раздават някакви непонятни звуци, подобни на ниските тонове издавани от цигулката на цигуларя). 

В този случай може да се каже, че това е работа на нематериалните извънземни, невдими за човешките очи, които се занимават с преустройството на „фините” обвивки на планетата. Нали на планетата са добавени вече три нови обвивки, затова съществуващите енергийни конструкции на Земята е необходимо да се съединят с новите такива. И макар извънземните да работят с „фината” материя (ефирния план на планетата), който е най-близък до физическия план, то при определени действия обвивката издава звуци, които се чуват от хората. 

По-горе ние писахме за вредните енергии, излизащи от Земята в местата на бъдещия разлом. Разбира се, те са вредни не само за птиците и китовете, но и за хората, попаднали в зоната на тяхното въздействие. Обаче, ако се сравни човека с птиците, при него масата е значително по-голяма и затова вредното въздействие на организма може да не бъде забелязано, а да се прояви по-късно. Но извънземните работници се стараят да обезопасят своята работа в нейното негативно влияние върху хората, обаче всичко се случва. Никой от нищо не е застрахован и тъй като хората са се изменили, изменила се е и планетата за годините на своето развитие, а това предизвиква различни реакции на организмите при тези различни постоянно изменящи се процеси на Земята. 

Така, че много неща са забелязани от хората при започналото вече преустройство на нашата планета. Но тези факти, поради неразбиране на същността за ставащите процеси, същите се възприемат като нещо непонятно.

Ако въобще се говори за причините, по които извънземните кораби “се гмуркат” в земята или в океаните, то те са следните:

 1. Осъществяване на тектонично преместване на  земните пластове;
 2. Собствено зареждане с определени видове енергии и работа с енергетичните кристали на планетата с цел установяване на енергетични връзки с другите планети от слънчевата система, тъй като всички те са взаимосвързани помежду си чрез движението на енергиите и тяхното прехвърляне. 
 3. В някои места се намират „лаборатории и организации” на извънземните, в които те работят, изследвайки тези изменения, които стават в земната структура, а също в нейните „фини” обвивки. Те се намират под земята или дълбоко на дъното на океаните, за да не им пречат хората в тяхната работа. 
 4. И безусловно, те се крият от хората, тъй като хората могат само да им пречат, неразбирайки  мащабността на тяхната работа и Висшите им цели. 

Сега на Земята присъстват извънземни с различни Нива на развитие, които изпълняват работа с различна степен на сложност. Основно цялата дейност е  свързана с нейното преустройство във физическия и „финия” план. Ще се преустройват континентите, а това означава тяхното придвижване в определена посока, ще се изменят „фините” обвивки на планетата. И всичко това ще се извършва от различните по Нива на развитие и материя извънземни. Затова и те долитат толкова много. Преустройството върви с пълен ход.  

Но не винаги извънземните влизат в земята за да се крият от хората или да извършват някаква работа вътре в материка. 

В определени места на планетата съществуват преходи в друго измерение. Затова много от летателните апарати макар и да се „гмуркат” в дълбините на нашата планета, те не остават там, а преминават веднага в друго измерение и летят в своя си свят.  

Това, което учените твърдят е, че до една или друга звезда или планета е необходимо да се лети  няколко хиляди и даже милиони светлинни години, но то е изчислено от тях според мравешката скорост за придвижване на човешките летателни апарати. Ако се вземе за сравнение мравката, ще ни е необходимо едно време и едни пътища, за да можем от едно място да се доберем до друго, но ако вземем самолета, то ще са ни необходими други пътища и съвсем друго време за това. Във връзка с това, човек трябва да знае, че космическото пространство на нашата Вселена има определен „фин” строеж с неговите тунели и своите навигационни пътища и места за преход от едно измерение в друго. Извънземните знаят това и прекрасно го използват. Затова на тях са им нужни не милиарди години за да стигнат до своите планети, а само няколко дни или даже часове според нашето време. Впрочем, извънземните имат своето време, в което те живеят, затова съразмерността на времената за разните светове също трябва да се има предвид и да се отчита.  

По такъв начин в местата, където «летящите чинии» най-често се „потапят” в земята или във водата, най-често се намират преходните тунели за други измерения. При това, в едно място на Земята може да има преход в едно измерение, а на друго място – в друго измерение, на трето – още в някакво трето и т.н.. 

Вътре в планетата има специални преходи за другите пространства, които са удобни за високоразвитите извънземни, затова те ги  използват за своите премествания. Така, че тяхните летателни апарати си потъват в материята на планетата, и не остават в нея, а летят покрай Земята в своя свят или на следващата планета. Често те обслужват наведнаж няколко планети за една командировка. 

Преустройвайки нещо на нашата Земя, те летят и на планетата ѝ дубльор, изоставаща от нашата Земя по време в развитието си с 18 години и пребиваваща относно нас също в друго измерение. Там, на нея те също внасят съответните изменения. 

 

Цитати от книгата „Златната раса”-  том I – Създаване на човека.

 

Автори: Лариса Секлитова и Людмила Стрелникова за Bultimes.com

Превод – Николай Николов

 

На заглавната снимка, портрет на Лариса Секлитова

 

© Copyright, Bultimes.com All rights Reserved

* Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без изричното разрешение на редакцията на biltimes.com

 

Четете още от Лариса Секлитова и Людмила Стрелникова 
Гласувай:
2Спечели и ти от своя блог!
Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: patriciq1111
Категория: Забавление
Прочетен: 11525674
Постинги: 8843
Коментари: 148
Гласове: 2522
Архив
Календар
«  Март, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031