Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Отворете си сърцата и изживейте една неповторима вечер!Нека в домовете и сърцата ви да има много любов и топлина! Нека радост да сгрява душите ви!Да украсим душите си с положителни и светли мисли, да ги стоплим с обич и благодарност за хубавите неща около нас!С пожелания за вълшебна вечер Бог да ви пази!t> "Щастието често се промъква през врата, която не знаеш, че си оставил отворена."
Автор: patriciq1111 Категория: Забавление
Прочетен: 10617683 Постинги: 8561 Коментари: 148
Постинги в блога от 07.09.2021 г.
  Държавни пенсии в чужбина Засегнати сте от Брексит?

Представените на тази страница правила и условия все още важат в Обединеното кралство и за гражданите на Обединеното кралство в ЕС.

Ако сте придобили социалноосигурителни права (например право на здравни грижи, обезщетения за безработица, пенсии) преди 31 декември 2020 г., в споразумението за оттегляне на Обединеното кралство са посочени общите правила за защита на тези права. Прочетете повече за правата си.

Ако имате проблеми с упражняването на правата си, свържете се с нашите служби за помощ.

Пенсия за старост Къде да кандидатствате

Ако сте работили в няколко страни от ЕС, може да сте натрупали пенсионни права във всяка от тях.

Трябва да кандидатствате пред пенсионните органи в страната, в която живеете или в която сте работили последно. Ако никога не сте работили в страната, в която живеете, тази страна ще препрати вашата молба за пенсия на страната, в която последно сте работили.

След това тази страна е отговорна за обработката на вашата молба и за събирането на информация за пенсионните ви вноски във всички страни, в които сте работили.

В някои страни пенсионният орган следва да ви изпрати формуляра за кандидатстване, преди да сте навършили пенсионната възраст на тази страна. Ако не го получите, проверете в пенсионния орган, за да разберете дали ще ви го изпратят автоматично.

Предупреждение

Трябва да потърсите информация за получаване на пенсия поне 6 месеца преди да се пенсионирате, тъй като процедурата за отпускане на пенсия от няколко страни може да отнеме време.

Необходими документи

Документите се различават в различните страни, но обикновено трябва да предоставите вашата банкова информация и някакъв вид документ за самоличност.

За по-точна информация се свържете с пенсионния орган, който обработва вашата молба.

Разлика в пенсионната възраст

В някои страни от ЕС ще трябва да почакате по-дълго, преди да започнете да получавате пенсия.

Можете да получите пенсия само в страната, в която живеете в момента (или сте работили последно), след като навършите законната пенсионна възраст в тази страна. Ако сте натрупали пенсионни права в други страни, ще получите тези части от вашата пенсия едва след като навършите законната пенсионна възраст в съответните страни.

Ето защо е важно да се информирате предварително във всички държави, в които сте работили, какво ще бъде вашето положение, ако промените датата на пенсионирането си.

Ако вземете една пенсия по-рано от друга, това може да се отрази на сумите, които получавате.

Можете да получите съвет от съответните органи в страната, в която живеете, и/или в страните, в които сте работили.

Научете за пенсионната възраст и пенсионните системи в страните от ЕС:

Изберете държава: Лична история Не забравяйте за различната (по-късна!) пенсионна възраст в други страни

Каролин от Франция работи 15 години в Дания, след което се връща във Франция към края на своята кариера. Когато навършва 60 години, тя кандидатства за пенсия във Франция по реда, установен там, но пенсията ѝ е много ниска.

На 60 години Каролин има право само на френската част от своята пенсия. Тя ще получи частта, която ѝ се полага от Дания, когато навърши 67 години — законната пенсионна възраст в Дания за нейната възрастова група.

Периоди на допустимост

В някои страни от ЕС трябва да сте работили за минимален период от време, за да имате право на пенсия.

В такъв случай пенсионният орган трябва да вземе предвид всички периоди, през които сте работили в други страни от ЕС, все едно че през цялото време сте работили в съответната страна, за да изчисли дали имате право на пенсия ( принцип на сумиране на осигурителните периоди).

Ако не го направи, свържете се с нашите служби за помощimage.

Лична история

Том работи 4 години в Германия и 32 години в Португалия.

В Германия е необходимо да сте работили поне 5 години, за да имате право на пенсия. При обикновени обстоятелства Том няма да има право на пенсия в Германия, тъй като е работил там само 4 години.

Германският пенсионен орган обаче е длъжен да отчете годините, през които Том е работил в Португалия. Той признава правото му на пенсия и му изплаща такава за 4-те години, през които е работил в Германия

Периоди на осигуряване под една година

Ако сте били осигуряван по-малко от година в една страна, може да важи специално правило, тъй като някои страни от ЕС не предоставят пенсия за кратки периоди: месеците,през които сте били осигуряван или сте живели в страната, в която сте работили за кратко, няма да бъдат изгубени, а ще бъдат взети предвид при изчисляването на пенсията ви в страните, в които сте работили по-дълго.

Ако имате проблеми с отпускането на пенсия за периоди на заетост под една година, моля, свържете се нашите служби за помощimage.

Как се изчислява вашата пенсия

Пенсионните органи във всяка страна от ЕС, в която сте работили, ще направят справка за вноските, които сте заплатили в техните системи и в системите на други страни, както и колко дълго сте работили в отделните страни.

Европейски размер на пенсията

Всеки пенсионен орган ще изчисли частта от пенсията, която трябва да ви изплаща, отчитайки периодите на заетост във всички страни от ЕС.

За целта той ще сумира периодите на заетост във всички страни от ЕС, за да изчисли какъв би бил размерът на вашата пенсия, ако през през цялото време сте плащали вноски в системата на съответната страна ( теоретичен размер).

След това този размер ще бъде пригоден, за да отразява реалното време, през което сте се осигурявали в тази страна ( пропорционално обезщетение).

Национален размер на пенсията

Ако отговаряте на условията за отпускане на национална пенсия, независимо от периодите, през които сте работили в други страни, пенсионният орган ще изчисли и националната пенсия (известна като самостоятелно обезщетение).

Резултат

След това националният орган ще сравни пропорционалното обезщетение и самостоятелното обезщетение. Ще ви бъде изплатена по-високата от двете суми от съответната страна от ЕС.

Решението на всяка страна по вашата молба ще бъде обяснено в специална бележка - формуляр Р1, който ще получите.

Лична история

Роза работи 20 години във Франция и 10 години в Испания.

И двете страни прилагат минимален период на заетост от 15 години за получаване на правото на пенсия. Всяка от страните ще изчисли пенсията на Роза.

Френският орган ще направи двойно изчисление.

  • Той ще изчисли националната пенсия на Роза за 20-те години, през които тя е работила във Франция - да кажем 800 евро.
  • Той ще изчисли и теоретичния размер - пенсията, която Роза би получавала, ако е работила 30 години във Франция - да кажем 1500 евро. След това органът ще определи пропорционалното обезщетение, което е частта от тази сума, която трябва да бъде изплатена за годините на заетост във Франция. 1500х20 години във Франция/30 години общо = 1000 евро.

Роза има право да получава по-голямата сума - 1000 евро на месец.

Испанският орган няма да изчислява националната пенсия, тъй като Роза е работила в Испания по-малко от минималния необходим период за отпускане на пенсия. Той ще изчисли само европейския размер като започне с теоретичния размер - пенсията, която Роза би получавала, ако е работила през всичките 30 години в Испания - да кажем 1200 евро.

След това органът ще определи пропорционалното обезщетение - частта от тази сума, която трябва да бъде изплатена за годините на заетост в Испания. 1200х10 години в Испания/30 години общо = 400 евро.

Като краен резултат Роза ще получава пенсия в размер 1400 евро.

Изплащане на вашата пенсия

Всяка страна, която ви отпуска пенсия, обикновено плаща съответната сума по банкова сметка в страната, в която пребивавате - ако живеете в ЕС.

Ако не живеете в ЕС, може да се наложи да си отворите сметка във всяка от страните от ЕС, които ви изплащат пенсия.

Пенсии за инвалидност / пенсии за преживели лица

Описаните по-горе правила се отнасят и за изчисляването на пенсии за инвалидност и на пенсии за преживели лицаimage. Важно е да знаете, че:

  • Ако подадете молба за пенсия за инвалидност или обезщетение за неработоспособност, всяка страна, в която сте работили, може да поиска да ви прегледа поотделно и съответно да направи различни заключения. Според една страна може да сте сериозно неработоспособен, а според друга — изобщо да не сте неработоспособен.
  • Някои страни от ЕС не изплащат пенсии за преживели лица. Ако съпругът или съпругата ви работи в чужбина и разчитате на възможността да получите пенсия за преживяло лице, проверете дали в съответната държава съществуват такива пенсии.
Категория: Забавление
Прочетен: 86 Коментари: 0 Гласове: 4
    Проучване разкрива: Заплаха от катастрофално изригване на супервулкан съществува винаги
image Кредит: Pixabay/CC0 Public Domain СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Международен изследователски екип, изследвал древен супервулкан в Индонезия, е установил, че такива вулкани остават активни и опасни в продължение на хиляди години след суперизригване, което налага необходимостта от преосмисляне на начина, по който се прогнозират тези потенциално катастрофални събития.

Супервулканите често изригват няколко пъти с интервали от десетки хиляди години между големите изригвания, но не е известно какво се е случило през периодите на покой, коментира доцент Мартин Данишик (Martin Danišнk), водещ автор от Центъра „Джон де Лаетер“ в Университета Къртин.

„Разбирането на тези продължителни латентни периоди ще определи какво да търсим в младите активни супервулкани, за да ни помогне да прогнозираме бъдещите изригвания“, обяснява доцент Данишик.

"Суперизригванията са сред най-катастрофалните събития в историята на Земята, изпускащи огромни количества магма почти мигновено. Те могат да повлияят на глобалния климат до превръщането на Земята във "вулканична зима", което е необичайно студен период, който може да доведе до масов глад и страдания на населението.

"Познанието как работят супервулканите е важно за разбирането на бъдещата заплаха от неизбежно суперизригване, което се случва приблизително веднъж на всеки 17 000 години".

Доцент Данишик съобщава, че екипът му е изследвал съдбата на магмата, оставена след суперизригването на Тоба преди 75 000 години, използвайки минералите фелдшпат и циркон, които съдържат независими геохронологични записи, основани на натрупването във вулканичните скали на газовете аргон и хелий като в капсули на времето.

"Използвайки тези геохронологични данни, статистически изводи и термично моделиране, ние показахме, че магмата продължава да изтича в калдерата или дълбоката депресия, създадена от изригването на магма, в продължение на 5000 до 13 000 години след суперизригването, а след това и черупката от втвърдената останала магма бе избутана нагоре като гигантска черупка на костенурка", разказва доцент Данишик.

"Констатациите оспорват съществуващите познания и изучават изригванията, което обикновено включва търсене на течна магма под вулкана, за да се оцени бъдещата опасност. Сега трябва да вземем предвид, че изригванията могат да възникнат дори ако под вулкана не се открие течна магма - концепцията за това какво е „изригване“ трябва да бъде обновена.

„Докато суперизригването може да има регионално и глобално въздействие и за възстановяването може да са нужни десетилетия или дори векове, нашите резултати показват, че опасността не приключва със суперизригването и заплахата от допълнителни опасности съществува много хиляди години след това.

"Да се ​​научи кога и как се натрупва магма, която потенциално може да изригне, и в какво състояние е тя преди и след такива изригвания, е от решаващо значение за разбирането на супервулканите."

Категория: Забавление
Прочетен: 84 Коментари: 0 Гласове: 3
Търсене

За този блог
Автор: patriciq1111
Категория: Забавление
Прочетен: 10617683
Постинги: 8561
Коментари: 148
Гласове: 2457
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930