Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Отворете си сърцата и изживейте една неповторима вечер!Нека в домовете и сърцата ви да има много любов и топлина! Нека радост да сгрява душите ви!Да украсим душите си с положителни и светли мисли, да ги стоплим с обич и благодарност за хубавите неща около нас!С пожелания за вълшебна вечер Бог да ви пази!t> "Щастието често се промъква през врата, която не знаеш, че си оставил отворена."
Автор: patriciq1111 Категория: Забавление
Прочетен: 11224535 Постинги: 8842 Коментари: 148
Постинги в блога от 01.03.2022 г.
  „Насочените“ мутации са редки и случайни
image   СВЪРЗАНИ НОВИНИ image Как мутациите си намират мястото. Скорост и локализация на мутациите по данни от 21 век image Мутациите може да не са случайни според ново проучване

Дописката на НаукаOFFNews за откриването на "неслучайни мутации в човешките гени" от израелския колектив, воден от проф. Ади Ливнат, предизвика противоречив интерес и несъмнено се нуждае от изясняване.

Затова след статията на Константин Чипев "Как мутациите си намират мястото. Скорост и локализация на мутациите по данни от 21 век" ви предлагаме и коментара на доц. Лъчезар Карагьозов.

Наследствените промени са суровият материал за отбора (по Дарвин). Преобладаващото мнение сред нео-дарвинистите е, че тези промени са случайни и ненасочени, като видът им не зависи от околната среда, състоянието на организма, космическата енергия и прочее.

Лисенко и неговите привърженици смятат, че наследствените изменения са насочени и са в „отговор“ на условията на околната среда (виж в доклада на Т.Д. Лисенко на сесията на ВАСХНИЛ „За положението в биологическата наука“ точка.5: „Идея непознаваемости в учении о „наследственном веществе“ - текстът на доклада може да видите тук: http://lib.ru/DIALEKTIKA/washniil.txt

Днес знаем много за наследствеността и за ДНК (наследственото вещество). Причините за мутациите, промените в тяхната честота, ензимните механизми на възникването им и т.н. са обект на стотици статии. Случайният им характер по правило не се подлага на съмнение. Няколко пъти са правени експерименти за проверка на неадаптивния характер на мутациите при прокариоти (най-известен е т.нар. флуктуационен експеримент на Луриа и Делбрюк, 1943; също показателен е експериментът с разстилане (spreading) на Нюкомб).

Израелският учен проф. Ади Ливнат (Adi Livnat) преди няколко години излезе с теория, че при еукариотите мутациите могат да имат адаптивен характер (Livnat, Adi. "Interaction-based evolution: how natural selection and nonrandom mutation work together." Biology direct 8, no. 1 (2013): 1-53.)

Статията на проф. Ливнат в Genome Research от януари 2022 ("De novo mutation rates at the single-mutation resolution in a human HBB gene-region associated with adaptation and genetic disease.") дава пример за насочена адаптивна промяна. Става дума за мутиране на кодон №6 в последователността, кодираща бета-глобиновата верига при човека.

Нека да видим примера и какво в действителност показва той. Първо две думи за хемоглобина.

Хемоглобинът при възрастните е в два варианта. Единият вариант преобладава (97% ); при него хемоглобинът се състои от две алфа-глобинови вериги и две бета-глобинови вериги. Друга, значително по-малка част от хемоглобина има две алфа-вериги и две делта-вериги (вместо две бета-вериги). Бета и делта глобиновите вериги си приличат силно и се кодират от два съседни гена в хромозома 11.

Хемоглобин S се среща само при някои хора и има две алфа-вериги и още две мутантни бета вериги (S-вериги). При S-веригите аминокиселина №6 от N-края на белтъка е заменена с друга (глутамат е заменен с валин). Това се дължи на точкова мутация (кодонът GAG е променен в GTG).

Присъствието на S-вериги в червените кръвни клетки има характерно географско разпространение. Мутацията S се открива там, където има (или е имало) малария – Африка, Индия, Средиземноморието (включително Гърция, Турция, България).

Причината за това разпределение на S-мутацията сред хората е отборът, на който маларията подлага хората. Маларията е тежка паразитна болест, болните нямат голям шанс да оставят потомство. В тези условия мутацията S, която помага болестта да бъде по-лека, много лесно „се закрепва“ в поколенията.

Статията на проф. Ливнат отхвърля случайния характер на S-мутацията в кодон №6. Без да влизам в подробности, какви са експерименталните данни?

ДНК се изолира от сперматозоиди. Сперматозоиди се използват, защото само промени в ДНК на половите клетки се предават на следващото поколение (Август Вайсман). Там трябва и да се търсят мутации, а не в соматичните клетки. Донори са четирима с европейско потекло от САЩ и седем африканци от Гана, където (за разлика от САЩ) и днес съществува малария. Изследвана е ДНК от няколко десетки милиона сперматозоиди от всеки донор (таблица 1 от статията).

Изследват се промените в последователността на шест нуклеотида от гена за бета-веригите, съответно от гена за делта-веригите (контрола). Става дума за нуклеотидите CCTnAGG, които са място за срязване на ДНК от рестриктазата Bsu36I (Bsu36I се използва в диагностиката). При всеки един от тези нуклеотиди се наблюдават случаи на точкови мутации. Открити се транзиции и трансверзии, по 23, 18, 12, 20, 1 и 1 случая на нуклеотид. Непосредственият извод тук е, че мутациите, насочени или не, са много рядко явление.

Нуклеотидите nAG са от кодон №6 (подчертан в рестриктния сайт). Замените на аденина са добре представени, особено в бета-веригата. Замени от GAG в GTG се наблюдават в 9 случая, от GAG в GGG – в 6 случая, а от GAG в GСG – в два случая. Съответните случаи в делта-веригата са само три.

Особеността е, че замените от GAG в GTG (S-мутация) се наблюдават само в бета-веригата и то само при трима донори от Гана. Това се приема от авторите за проява на насочена мутагенеза.

Това (според мен) не е достатъчно, за да се направи фундаменталният извод за насоченост на възникването на S-мутацията. Това все пак е единичен експеримент. Освен това мутации, които не се различават особено от останалите по честота, могат да се нарекат „насочени“ само за удобство (отборът все пак ще реши какъв ще е техният характер). Например неадаптивната мутация от GAG в GGG (глутамат до глицин) също така е добре представена (9 случая в донори от двата континента и в две глобинови вериги). Авторите обаче не смятат, че тя е „насочена“.

Някои моменти от експеримента за мен не са достатъчно обсъдени.

Първо, не е ясно защо са избрани донори от Гана. Ако авторите се интересуваха от расови различия, криобанките в САЩ са достатъчни и не е необходимо да се прави колаборация с Гана. Очевидно авторите търсят директно влияние на болестта малария върху мутационната честота.

Такава „странна“ теория авторите не издигат в явен вид. Този избор на донори обаче не е удачен, защото съществува опасност (макар и малка) от замърсяване с ДНК от други хора от района, които са със S-мутация.

Второ, съществуването на по-висока, адаптивна честота на точкова S-мутация (аденин в тимин, в кодон №6) би се проявило в многократно появяване на S-хемоглобин в различни географски райони. Противно на това, данните са, че S-мутацията в човешката история се е появила само веднъж и е започнала да се разпространява преди около 7 хиляди години. Каква полза от „насочени“ мутации, ако те са също толкова редки, както и случайните?

За възникването и разпространението на S-мутацията виж съответните статии:

 • Shriner, Daniel, and Charles N. Rotimi. "Whole-genome-sequence-based haplotypes reveal single origin of the sickle allele during the holocene wet phase." The American Journal of Human Genetics 102, no. 4 (2018): 547-556. https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2018.02.003
 • Esoh, Kevin, and Ambroise Wonkam. "Evolutionary history of sickle-cell mutation: implications for global genetic medicine." Human molecular genetics 30, no. R1 (2021): R119-R128. https://doi.org/10.1093/hmg/ddab004

Трето, авторите не обсъждат съществуването на съответен молекулен механизъм, който би осъществил адаптивност на мутациите. Очевидно, за да бъде ефективен, този механизъм трябва да включва: (1) източник и начин на използване на информацията за съответната нуклеотидна промяна; (2) начин на различаване на гена на бета-веригата от гена на делта-веригата; (3) влияние на историята на заболяване от малария в определен район. Трудно си представям подобен механизъм.

В заключение. Най-общо мога да кажа, че популяризирането на статии, които без особени аргументи, разрушават някоя от основите на науките, не са от полза. "Писания" , че Дарвин не е прав, че мутациите съответстват на условията, в които е попаднал организма, могат и да навредят. Публиката, която няма съответното образование, след това лесно ще повярва, че ваксините не са ваксини, а вирусът ни е спуснат от американците и т.н.

За привличане на погледа често се хвърлят такива заглавия като (все по най-нови данни) - „Айнщайн – оборен“, „Грешката на Дарвин“, „Планети не се движат по Коперник“. В същото време етикетите на хранителните продукти остават загадка за пазаруващите, да не говорим за това какво са антителата!

Статията на проф. Ади Ливнат: Daniel Melamed et al, De novo mutation rates at the single-mutation resolution in a human HBB gene-region associated with adaptation and genetic disease, Genome Research (2022). DOI: 10.1101/gr.276103.121

 

 

Категория: Забавление
Прочетен: 230 Коментари: 0 Гласове: 1
  Психологическа подкрепа за засегнати от войната в Украйна студенти предлагат от СУ НПСС поиска безплатни общежития, освобождаване от такси и финансова помощ за тях image Снимка https://www.pexels.com/  

Група за психологическа подкрепа на всички студенти, засегнати от социално-травматичните събития в Украйна организира Философският факултет на Софийския университет съвместно със Студентския съвет на Алма матер.

Срещите започват на 8 март и ще се провеждат в защитено пространство (платформа Мудъл).

Участниците ще имат възможност за рефлексия върху преживяванията на социален травматизъм и ще им бъде оказвана психологическа подкрепа. Акцентът е върху протективните фактори, преработката на травматизма и превенцията на дългосрочни негативни последици върху психичното здраве, пишат от СУ.

В същото време Националното представителство на студентските съвети отправи редица искания към висшите училища в България във връзка с учещите в страната ни украински студенти. Те настояват академичната и студентската общност да бъдат солидарни със случващото се в Украйна и да подкрепят 1396-те украински студенти у нас.

"Апелираме ръководствата на висшите училища да предприемат мерки в подкрепа към украинските студенти:

   

- да се осигурят общежития за тях и семействата им;

- да се преустанови заплащането на студентски общежития;

- да се предостави възможност за ползване на студентски общежития през целия период на кризата в Украйна;

- да бъдат освободени от семестриална такса за обучение;

- да се предостави опция за онлайн обучение при невъзможност за присъствена форма на обучение;

- да се предостави възможност за удължаване на семестъра с цел покриване на пропуснатия материал;

- да се даде възможност студентите да отсъстват 50% от учебното време през целия семестър;

- да се предостави възможност за допълнителна сесия за студентите и докторантите, засегнати от военните действия в Украйна;

- да се предостави достъп до учебни и методически материали на хартиен носител или техни електронни варианти;

- да се предостави достъп до допълнителни материали, които включват комплект от казуси и курсови работи, валидни само за текущия семестър, включително указания, изисквания за разработването им, както и примери за добре решени такива;

- съгласно ПМС №90, чл. 9 да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 300 лева;

- всяко ръководство да бъде в тясно сътрудничество с тях и при нужда да оказва съдействие и подкрепа", пишат от НПСС. Оттам уверяват, че поддържат непрестанна връзка с Министерство на външните работи и ще окаже съдействие на всички колеги-студенти, които се намират в Украйна и искат да се завърнат в България.

Категория: Забавление
Прочетен: 229 Коментари: 0 Гласове: 1
  Деси Банова-Плевнелиева се връща на екран   image   НАЙ-НОВИ ОТ МЕДИИ


Деси Банова-Плевнелиева е позната на зрителите като дългогодишна водеща на Прогнозата за времето на Нова тв, както и с документалните си материали за климатичните промени. През 2018 г. тя стартира авторския проект „Истории на успеха“ в сутрешния блок „Здравей, България“.Деси Банова-Плевнелиева се завръща на екран като автор на поредицата „Тук и сега“ в уикенд формата „Събуди се“. Всяка събота тя ще представя популярни българи в различна светлина – такива, каквито рядко ги виждаме, съобщи Нова тв. 

Щастлива съм за новото начинание, в което се впускам. За мен ще е голямо предизвикателство да покажа популярните личности в различна светлина, разказвайки техните човешки истории. Очакват ни много вълнуващи срещи с обичаните от всички нас хора на изкуството, театъра, киното, музиката, а защо не и от политиката, коментира Деси Банова-Плевнелиева.

Началото на новата поредица „Тук и сега“ ще бъде дадено на 5 март. Първата среща на Деси Банова-Плевнелиева ще бъде с “желязната лейди на спорта” – Илияна Раева. Журналистката ще я представи на специално и свято за нея място. Там Илияна Раева ще разкаже съкровени и повече от любопитни истории за нейните трудни моменти, копнежи и натрупана житейска мъдрост.

Категория: Забавление
Прочетен: 94 Коментари: 0 Гласове: 1
  Картата на Лукашенко показва, че Молдова може да е следващата цел на Путин   Георги А. Ангелов Последна промяна на 01 март 2022 в 20:37  1374  0   image Снимка Екранна снимка   НАЙ-НОВИ ОТ АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ image14:40 ч.   Войната превръща в диви зверове хората, родени да живеят като братя image28/02/2022 Досега беше военна операция. Сега започва истинската война. Анализът на украинския експерт Олег Жданов

Молдова или по-точно руският анклав Приднестровска република (Транснистрия) може да бъде атакуван от руските сили, които в момента водят война с Украйна. За тази опасност предупреждават анализатори и медии от началото на кризата в Украйна. От картата, пред която президентът на Беларус Александър Лукашенко днес се опитваше да оправдае изстрелването на ракети по Украйна, става ясно, че тази атака вероятно е планирана и има вероятност да се осъществи съвсем скоро.

 

  image

 

Държавният глава, който допусна руските войски да нападнат Украйна от територията на Беларус, заяви с показалка в ръка на членовете на Съвета за сигурност и Съвета на министрите, че сега операцията се провежда в пет направления: от Крим, Донецк, Луганск, в посока Киев, Чернигов и Харков. На картата тези направления, по които атакуват и напредват руските войски са показани с розови стрели. Но в югозападния край на картата на Лукашенко има още една стрелка, според която трябва да има движение на войски от Одеса към Приднестровието, чиято територия също е показана в розово. Тази стрелка тръгва от залива на Одеса, който все още не се контролира от Русия, но има данни за стрелба в района. Руското министерство на отбраната съобщи днес, че силите на ДНР са се съединили с руските сили идващи от анексирания през 2014 г. полуостров Крим, каквато явно им е задачата, според картата. Според публикации в различни канали в Телеграм местните жители, съвместно с украинската армия се подготвят за десант в залива на Одеса. Според карта на британското министерство на отбраната руските сили напредват от Крим към Херсон по суша, а градът е близо до Одеса. 

 

  image

 

Прави впечатление и че на картата на Лукашенко Украйна е разделена на 4 територии. Това съответства на руска конспиративна теория, че подялбата на Украйна е вече продопределена и решена. 

        The Gorgeous Praha     Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Mox Player       ADVERTISEMENT  

В изявлението си, което беше качено в Телеграм канала му "Пул Первого" Лукашенко твърди, че няма цивилни жертви в Украйна, а от територията на Беларус са изтреляни ракети по цели в Украйна, защото там имало ракетни установки, които щели да стрелят. 

Непризнатата от никого Приднестровска република се формира с помощта на руски сили и гражданска война водена между 1990 и 1992 г. Столицата е в град Тираспол, а конфликтът започва още преди Молдавската ССР да обяви независимост от СССР, което става на 27 август 1991 г. През 2006 г. там е проведен референдум, при който 97,2% от гласувалите се обявяват за присъединяване към Русия, но резултатите не са признати дори от Москва. Ежегодно там се провеждат учения на сепаратистката армия заедно с руски военни, а тяхната "цел" винаги е столицата на Молдова - Кишинев.

Република Молдова сключи през 2014-а Споразумение за асоцииране с ЕС. Изтеглянето на Русия от Приднестровието е предизборно обещание на избраната в края на 2019 г. президентка на Молдова Мая Санду. Тя не признава анексирането на Крим от Русия

Категория: Забавление
Прочетен: 301 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 01.03 21:16
  Путин постави три условия, за да спре войната   OFFNews Последна промяна на 28 февруари 2022 в 17:41  49854  6   image   Руският президент Владимир Путин е поставил три условия за спиране на войната в Украйна в телефонен разговор с държавния глава на Франция Еманюел Макрон.

Според съобщението на Кремъл решението на кризата е "безусловното зачитане на законните интереси на Русия в сферата на безопасността".

А това според Путин означава три неща - признаване на Крим за руска територия, демилитаризация и денацификация на Украйна и обезпечаване на неутрален статут на Украйна, съобщава руския телеканал Дожд.

ВИЖ ОЩЕ ЗА:
Категория: Забавление
Прочетен: 220 Коментари: 0 Гласове: 2
  Не се получи с ""екскурзията"". Руски експерт за междинните резултати от войната в Украйна   OFFNews Последна промяна на 01 март 2022 в 18:03  2874  3   image   НАЙ-НОВИ ОТ СВЯТ image17:20 ч.   ЕС, Великобритания и САЩ бойкотирахa речта на Лавров на форум на ООН image16:14 ч.   Русия предупреждава, че ще бомбардира Киев

Пети ден от войната в Украйна. В Киев, Лвов и други украински градове периодично звучат сирени, хиляди граждани се крият в бомбоубежища, много се опитват да напуснат страната. Военният наблюдател на „Новая газета“ Павел Фелгенхауер коментира междинните резултати от войната в Украйна пред телевизия "Дождь".

„Всички очакваха пълния крах на украинската държавност и че въоръжените сили няма да могат да се съпротивляват организирано, но те се съпротивляват“, оценява случващото се в Украйна Фелгенхауер. 

Според него в Пентагона са били сигурни, че руските войски ще превземат Киев за 72 часа, организираната съпротива ще рухне, а след това, може би, партизанската война ще продължи. Въз основа на тази прогноза Съединените щати изпратиха в Украйна „преносими“ оръжия, които биха могли да бъдат използвани в партизанската война, казва военният експерт - и не доставиха по-тежки оръжия, защото вярваха, че руснаците ще ги получат като трофей.

„Но украинците продължават да се съпротивляват организирано, щабовете им работят, Генералният щаб също, структурата на управление на властта е запазена и това коренно променя цялата кампания и отношението на Запада“, казва Фелгенхауер.

Сега Западът планира да снабди Украйна с реактивни изтребители, бомбардировачи, танкове, ракети и тежка артилерия. Освен това продължаващата организирана съпротива и запазването на държавните структури повишават морала както на украинските войници, така и на доброволците, отбелязва експертът.

   

„Инициативата остава на страната на руските войски, но засега те не работят много умело. В зоната на южния окръг е по-добре, има сериозни успехи, но на запад, на север и около Киев не се получава много добре“, оценява военният наблюдател.

Пропагандата изигра роля тук - смята Фелгенхауер - руската страна сериозно мислеше, че „ще ги посрещнат с цветя“, ще сложат оръжие и цялата военна операция ще бъде един вид „екскурзия“.

„Не се получи с „екскурзията“, което означава, че трябва да се увеличи натискът. Нашите генерали, много висши и средни офицери минаха през Сирия, те знаят как да превземат градовете (превзеха Източна Гута, Алепо): изравняват ги със земята и ги превръщат в купчини развалини “, казва военният експерт.

„Нашите военни генерали не се учат тепърва да превземат градове, те знаят как, но засега ръцетe им са вързани“, казва Фелгенхауер, сравнявайки тази ситуация с Първата чеченска война, когато също се опитаха да преговарят, а не да поставят врага под натиск.

Според експерта такава война е „лесна за започване, но много трудна за победа“ и украинците имат очевиден шанс да спечелят, особено след като за украинските въоръжени сили сега се грижи Западът: „Руската редовна армия няма резерви, морал и желание да се бие сериозно, те се бият без да разбират точно защо. А украинците са наясно защо, те имат морална готовност.“

В резултат на това, както често се случва в такива войни за национално освобождение, броят на бунтовниците ще бъде по-голям от капацитета на голямата държава да извежда редовно войници. В крайна сметка на колониалната сила това й омръзва и тя си тръгва, коментира военният наблюдател.

„Няма смисъл да се борим безкрайно за Украйна, която очевидно не иска да бъде част от „руския свят“, да се подчинява на Русия и на практика е невъзможно да я принудим. Русия не може да спечели войната с народа “, обобщава Павел Фелгенхауер.

Категория: Забавление
Прочетен: 207 Коментари: 0 Гласове: 0
  Безопасно ли е хора с автоимунно заболяване да се ваксинират срещу COVID?
image  
 

Ваксините са сочени като най-лесният начин да се предпазим от тпо-тежко изкарване на коронавирусната болест COVID-19, която погуби вече 3,7 милиона души по света. Въпреки това не малко хора се колебаят да се ваксинират, защото смятат, че здравословното им състояние е противопоказно. Сред тях са страдащите от автоимунни ревматични или невровъзпалителни заболявания.

Специалистите са категорични - ползата от ваксинацията срещу COVID-19 надвишава риска от странични ефекти при хората с автоимунно заболяване. При тях проблемът е не толкова, че ваксината може да обостри състоянието им, а че заради приема на специфични за болестта им лекарства, ваксините може да не са достатъчно ефикасни за тях.

Безопасно ли е хората с автоимунно заболяване да се ваксинират срещу COVID?

По данни в научната литература по отношение на ваксинирането срещу COVID-19 и автоимунните заболявания, наличните данни на този етап показват, че ползата от ваксинацията срещу COVID-19 надвишава риска от странични ефекти.

На интернет страницата на CDC се посочва също така, че "COVID-19 ваксини може да се прилагат при повечето хора с основни заболявания".

Хората с автоимунни и възпалителни състояния са изложени на по-висок риск от тежки симптоми от инфекция с COVID-19. Затова Американският колеж по ревматология заявява, че „ползата от ваксинацията срещу COVID-19 надвишава всички малки, възможни рискове за нови автоимунни реакции или обостряне на болестта след ваксинацията“.

Макар че хората с автоимунни заболявания и такива на имуносупресивни терапии не са включвани в първоначалните клинични изпитвания за ваксината COVID-19, вече има достатъчно проучвания в реални условия на вече ваксинирани такива пациенти. 

Едно проучване на Медицински център Сийдърс-Сайнай (Cedars-Sinai Medical Center) оцени надлъжния регистър на ваксините и съобщи, че ваксините срещу Covid-19 са безопасни за пациенти с имунно-медиирани възпалителни заболявания като възпалителни чревни заболявания (IBD). Честотата и видът на нежеланите събития са подобни на тези на общата популация. Освен това авторите уверяват пациентите с имунно-медиирани възпалителни заболявания, че рискът от нежелани събития „вероятно не е увеличен и може да бъде намален, докато са на биотехнологични лекарства“.

Друго проучване в Нидерландия, публикувано в The Lancet, събира опита след ваксинацията на 505 пациенти със системно автоимунно заболяване. Освен това изследователите сравняват „поносимостта на различни видове ваксини срещу COVID-19 между пациенти с автоимунни заболявания и здравословен контрол ... [и] оценяват [редактират] ефекта от ваксинацията срещу COVID-19 върху активността на основното заболяване. ”Тежки нежелани събития се наблюдават при 1% от пациентите.

Известни организации за автоимунни заболявания като Глобалния автоимунен институт също споделят общ консенсус: че ползите от ваксината надвишават възможните рискове от изпитване на нови автоимунни реакции или обостряния.

Какви могат да бъдат причините за алергични реакции или неблагоприятни ефекти към ваксината срещу COVID-19?

Противно на това, което първосигнално някои биха предположили, това няма да дойде от основните съставки на ваксината. Във ваксините на Moderna и Pfizer това означава иРНК, кодираща гликопротеина на вирусния шипов протеин (S) на SARS-CoV-2; във ваксината на Johnson & Johnson (J&J) и AstraZeneca, активната съставка е вектора, кодиращ шиповия протеин на SARS-CoV-2. 

Материалите, които могат да предизвикат нежелани реакции при отделни хора, са известни като липидни наночастици. Те се използват като носител за доставяне на вирусния код и се срещат в множество ваксини. Това обаче е първият път, когато липидите се използват в лицензирана, одобрена от здравните регулатори иРНК ваксина. Изследванията, публикувани в New England Journal of Medicine, разясняват възможността за хиперимунен отговор към тези липиди, водещ до нежелана реакция при някои получатели на ваксините Pfizer и Moderna. За ваксината на J&J се съобщават по-малко нежелани реакции. 

Единствените противопоказания за ваксината COVID-19, изброени от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), са за пациенти, които са имали анамнеза за „тежка алергична реакция (напр. анафилаксия) след предишна доза или компонент на ваксината, [или ] незабавна алергична реакция от всякаква тежест след предишна доза или известна (диагностицирана) алергия към компонент на ваксината". Тук може да видите подробно съставките, включени във ваксините срещу COVID-19.

Приемам лекарства за моето автоимунно заболяване - как ще взаимодействат с ваксината срещу COVID?

Известно е, че някои лекарства с антиметаболитни агенти потискат имунния отговор като цяло, включително към ваксина ( 1 ,  2 ). Други имуносупресивни лекарства - като кортикостероиди, хидроксихлорохин или биопрепарати - също могат да потиснат стабилния имунен отговор към ваксинацията.

Основната препоръка на Американския колеж по ревматология е да се отложат някои лекарства за една седмица след ваксинацията. Те включват:

 1. Метотрексат
 2. Янус киназа инхибиторите/ JAK-инхибитори - барицитиниб (Olumiant), тофацитиниб (Xeljanz), упадацитиниб (Rinvoq)
 3. Циклофосфамид

По-дълги забавяния се препоръчват за биопрепарати - абатацепт (Orencia), ритуксимаб (Rituxan).

Имам автоимунно заболяване - ще работи ли ваксината срещу COVID при мен?

Консенсусно мнение сред специалистие е, че ефикасността на ваксината срещу COVID-19 може да бъде намалена при хора, които приемат имуносупресивни лекарства, което включва лекуваните от автоимунно заболяване.

Това се подозираше от експертите по-рано в пандемията, но бе потвърдено чрез клинични изпитвания и реални данни, включително следните:

На 2 май 2021 г. изследователи публикуват резултатите от ретроспективно проучване на 17 болници в Израел. В проучването са включени 152 пациента с положителен тест за COVID-19, след като са били напълно ваксинирани с ваксината Pfizer и се нуждаят от хоспитализация. Това проучване има за цел „да характеризира ваксинираните пациенти с пробивен COVID-19, изискващ хоспитализация, и да определи основните рискови фактори, свързани с лошите резултати в тази група“. По-специално, 40% от пробивните случаи включват имунокомпрометирани пациенти. Данните от израелската кампания за масови ваксинации, успоредни с фаза 3 от клиничните изпитвания, подкрепят 95% ефикасност на ваксината на Pfizer. Установи се, че ефикасността е по-ниска при хората с множество съпътстващи заболявания и имунокомпрометираните. Най-честите причини за имуносупресия включват хронично лечение с кортикостероиди, антиметаболитна терапия и анти-CD20 лечение (ритуксимаб, често използван за лечение на ревматоиден артрит, е анти-CD20 биологичен агент).

На 6 август 2021 г. е публикувано проучване, което анализира имунния отговор след ваксинация срещу COVID-19 при пациенти с автоимунно заболяване, като се фокусират специално върху ефектите на различни имуносупресивни лекарства върху развитието на антитела. Изследователите са използвали серумни проби от 289 пациента без автоимунно заболяване, които са служили като контролна група, и 632 пациента с автоимунно заболяване (включително ревматоиден артрит,  анкилозиращ спондилит,  системен лупус еритематозус и  множествена склероза). Серумни проби са взети от участниците след първата или втората доза от ваксината COVID-19 (включително Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca и Moderna). Степента на сероконверсия (скоростта на преминаване на организма от вирусна инфекция към наличие на антитела в организма) и титрите на антителата са сходни за всички видове автоимунни заболявания и типове ваксини, включени в проучването, „което предполага, че лечението с имуносупресивни лекарства, а не основното автоимунно заболяване, е основният фактор, който влияе върху имуногенността на ваксините".

За хората с автоимунни заболявания, които приемат лекарства, променящи имунната система, Американският колеж по ревматология пусна препоръка да отложат приема на такива лекарства за една седмица след ваксинацията-под ръководството на своя лекар. Това може да позволи на имунната им система да създаде по-силен отговор на антитела и да се бори с спада на ефикасността на ваксините, наблюдаван при тези на имуносупресори.

На 12 август 2021 г.  FDA разреши използването на допълнителна доза от ваксините срещу COVID-19 на Pfizer-BioNTech и Moderna за имунокомпрометирани хора, които може да не са разработили достатъчно антитела след пълно (с две дози за Pfizer, AstraZeneca и Moderna) ваксиниране срещу COVID-19. Такива пациенти са и тези, получили трансплантации на органи, както и „тези, диагностицирани със състояния, за които се счита, че имат еквивалентно ниво на имунокомпромис“.

Следните организации за автоимунни заболявания са публикували изявления с препоръки за ваксини за техните специфични общности: 
 1. American Behcet’s Disease Association
 2. American Thyroid Association
 3. The Aplastic Anemia and MDS International Foundation (AAMDS)
 4. Arthritis Foundation
 5. Beyond Celiac
 6. Crohn’s and Colitis Foundation 
 7. The Ehlers-Danlos Society
 8. Global Autoimmune Institute
 9. Global Healthy Living Foundation 
 10. International Pemphigus & Pemphigoid Foundation
 11. Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF)
 12. American Liver Foundation
 13. Lupus Research Alliance
 14. Lyme Disease Org
 15. Myasthenia Gravis Foundation of America
 16. Narcolepsy Network
 17. National Alopecia Areata Foundation
 18. National MS Society
 19. National Psoriasis Foundation
 20. Raynaud’s Association
 21. Scleroderma Foundation
 22. Sjogren’s Foundation
 23. Solve ME/CFS Initiative (Solve M.E.)
 24. Spondylitis Association of America
 25. Vasculitis Foundation 
 26. Vestibular Disorder Association (VeDA)

 

Справка:

 1. BNT162b2 vaccine breakthrough: clinical characteristics of 152 fully vaccinated hospitalized COVID-19 patients in Israel
  Tal Brosh-Nissimov et al., 1198-743X/© 2021 European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Published by Elsevier Ltd. 
  https://doi.org/10.1016/j.cmi.2021.06.036
   
 2. Antibody development after COVID-19 vaccination in patients with autoimmune diseases in the Netherlands: a substudy of data from two prospective cohort studies, Laura Boekel, Maurice Steenhuis, Femke Hooijberg, Yaлlle R Besten, Zoй L E van Kempen, Laura Y Kummer et al.
  The Lancet Rheumatology, Published:August 06, 2021 DOI: https://doi.org/10.1016/S2665-9913(21)00222-8
   
 3. Risk of Adverse Outcomes in Hospitalized Patients With Autoimmune Disease and COVID-19: A Matched Cohort Study From New York City
  Adam S. Faye  et al., The Journal of Rheumatology 2021;48:454–62, First Release January 15 2021
  doi:10.3899/jrheum.200989

 

 1. Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes Additional Vaccine Dose for Certain Immunocompromised Individuals, FDA

 

Източници: 

Категория: Забавление
Прочетен: 180 Коментари: 0 Гласове: 2
  „Неврозърна“, вградени в нервната тъкан, може да са следващите интерфейси мозък-компютър
image Кредит: SCIENCE PHOTO LIBRARY/SCIENCE SOURCE


„Всяко зърно има достатъчно микроелектроника, натъпкана в него, така че, когато е вградена в нервната тъкан, да може да слуша невронната активност от една страна, а след това също да може да я предава като мъничко радио към външния свят“, разказва водещият автор Арто Нурмико (Arto Nurmikko), невроинженер в Университета Браун, който ръководи разработката на неврозърната. Системата, известна като интерфейс мозък-компютър, е описана в статия, 
публикувана в Nature Electronics.Университетът Браун е разработил система, която използва десетки силициеви микрочипове за записване и предаване на мозъчната активност към компютър. Наречени „неврозърна“, чиповете - всеки с размерите на зърно сол - са предназначени да бъдат разпръснати по повърхността на мозъка или в цялата му тъкан, за да събират невронни сигнали от много повече области, отколкото е възможно в момента с други мозъчни импланти.

Заедно с други изследователи от Университета Браун, както и сътрудници от Университета Бейлор, Калифорнийския университет в Сан Диего и Qualcomm, Нурмико започна да работи върху неврозърната преди четири години. Досега изследователите са тествали само неврозърната при гризачи, но се надяват, че техният прототип ще положи основата за изследвания върху хора. Освен записване на мозъчната активност, неврозърната могат също да стимулират невроните с малки електрически импулси, което ги прави интригуващ път за изследване за лечение на мозъчни заболявания като епилепсия и Паркинсон или възстановяване на мозъчната функция, загубена от нараняване.

Екипът имплантира системата в плъх, извършвайки краниотомия, за да постави 48 от неврозърната върху мозъчната кора - външния слой на мозъка - подреждайки микрочиповете, за да покрият повечето от двигателните и сензорните зони.

Тънък пластир с размер на палеца, който се прикрепя към скалпа, действа като хъб за външна комуникация, като получава сигнали от неврозърната като миниатюрна кула за мобилен телефон, обработва ги и зарежда чиповете безжично.

Изследователите тестват системата, докато животното е било под анестезия и установяват, че неврозърната могат да записват спонтанна кортикална активност на плъха, докато е в безсъзнание. Качеството на сигналите обаче не е било толкова добро, колкото тези, получени от чиповете, използвани в повечето изследвания на интерфейса мозък-компютър. Тези интерфейси се разработват от 70-те години на миналия век и през последните години позволяват на малък брой парализирани пациенти да контролират таблетни устройства, да пишат на компютър с все по-бърза скорост или да преместват роботизиран крайник или екранен курсор само със силата на мисълта.

imageНяколко от силициевите микрочипове, известни като „неврозърна“. Кредит: Brown University

За хора с мозъчни и гръбначни наранявания тези системи биха могли в крайна сметка да възстановят комуникацията и движението, което да им позволи да живеят по-независимо. Но в момента те не са толкова практични. Повечето изискват тромави устройства и не могат да се използват извън изследователските лаборатории. Хората, оборудвани с мозъчни импланти, също са ограничени във видовете действия, които могат да извършват поради относително малкия брой неврони, от които имплантите могат да записват наведнъж. Най-често използваният мозъчен чип, Utah array, предтавлява легло от 100 силициеви игли, всяка с електрод на върха, който се забива в мозъчната тъкан. Един от тези чипове е с размери 4.4 / 4.2 мм и може да записва активност от няколкостотин околни неврони.

Но много от мозъчните функции, от които се интересуват изследователите – като памет, език и вземане на решения – включват мрежи от неврони, които са обширно разположени в мозъка.

„За да се разбере как работят наистина тези функции, трябва да се изучават на системно ниво“, коментира Шантел Прат (Chantel Prat), доцент по психология във Вашингтонския университет, който не участва в настоящия проект.

Нейната работа включва неинвазивни интерфейси мозък-компютър, които се носят на главата, а не се имплантират.

Възможността за запис от много повече неврони може да позволи много по-фин моторен контрол и да разшири това, което в момента е възможно с устройства, контролирани от мозъка. Изследователите биха могли да ги използват и при животни, за да научат как различните мозъчни региони комуникират помежду си. „Когато става въпрос за това как работят мозъците, цялото наистина е по-важно от сбора на частите“, отбелязва Шантел Прат.

Флориан Солцбахер (Florian Solzbacher), съосновател и президент на Blackrock Neurotech, компанията, която произвежда Utah array, разказва, че разпределената система за невронни импланти може да не е необходима за много краткосрочни употреби, като активиране на основни двигателни функции или използване на компютър. Въпреки това, по-футуристичните приложения, като възстановяване на паметта или когнитивните функции, почти сигурно ще изискват по-сложна настройка.

„Очевидно, Светият Граал ще бъде технология, която може да записва от възможно най-много неврони в целия мозък, от повърхността и дълбочината“, коментира той. „Имате ли нужда от това в цялата му сложност в момента? Вероятно не. Но по отношение на разбирането на мозъка и разглеждането на бъдещи приложения, колкото повече информация имаме, толкова по-добре.

По-малките сензори могат също да означават по-малко увреждане на мозъка, продължава Солцбахер. Текущите чипове, макар и вече малки, могат да причинят възпаление и нарастване на съединителната тъкан около мястото на импланта.

„Обикновено колкото по-малко правите нещо, толкова по-малка е вероятността то да бъде открито от имунната система като чужд обект“, отбелязва Солцбахер, който не е участвал в проучването на Университета Браун.

Когато организмът открие чужд обект като треска, той ще се опитва или да го разтвори и унищожи или да го капсулира със съединителна тъкан.

Но докато по-малкият може да е по-добър, той не е непременно надежден, предупреждава Солцбахер. Дори миниатюрни импланти могат да предизвикат имунен отговор, така че неврозърната също трябва да бъдат направени от биосъвместими материали. Основно препятствие пред разработката на мозъчни импланти е опитът да се сведе до минимум вредата, когато се изгражда дълготраен имплант, за да се избегне рискът от операции за заместване на импланта. Настоящите чипове издържат около шест години, но много от тях спират да работят много по-рано поради капсулирането им.

Ако неврозърната са отговорът, все още остава въпросът как да ги вкараме в мозъка. В своя експеримент с гризачи, изследователите на Браун отстраняват голяма част от черепа на плъха, което по очевидни причини не би било добре за хората. Настоящите имплантирани чипове изискват пробиване на дупка в главата на пациента, но екипът на Браун иска изцяло да избегне инвазивната мозъчна хирургия. За да направят това, те разработват техника за вмъкване на неврозърната, включващи тънки игли, които ще се набиват в черепа със специално устройство. (Neuralink преследва подобен робот, подобен на „шевна машина“ за доставяне на своя мозъчен имплант с форма на монета.)

Безопасността и дълготрайността на микрочиповете ще трябва да бъдат тествани при будни и свободно движещи се гризачи, което екипът на Университета Браун планира да направи по-нататък. След това те ще преминат към проучвания при маймуни. В крайна сметка Нурмико предвижда, че технологията за плъхове може да бъде мащабирана до 770 неврозърна, покриващи повърхностната площ на човешкия мозък.

С толкова много невронни данни, които се събират от всички тези чипове, декодирането на значението на всички тези сигнали ще бъде предизвикателство. Екипът на Университета Браун иска да може да записва от хиляди - и в крайна сметка, стотици хиляди - неврони. Всички тези мозъчни сигнали ще трябва да бъдат декодирани и преведени в команди, които да се препращат към външните устройства, които ще извършват желаните от потребителя действия. Това ще изисква много по-сложен анализ на невронна информация, отколкото днешните по-прости системи могат да осигурят.

Междувременно екипът на Нурмико иска да види дали могат да направят неврозърната още по-малки, така че поставянето на стотици от тях в мозъка да причини минимални щети. Това, казва Нурмико, е проблем на микроелектрониката.

Категория: Забавление
Прочетен: 88 Коментари: 0 Гласове: 1
  Създаден е имплантируем чип за ваксинация срещу COVID-19 (видео)
image Скрийншот от видеото. СВЪРЗАНИ НОВИНИ image Чип във ваксините? Възможно е, но батериите... като в стария виц image Американска компания ще имплантира микрочипове в служителите си

Шведската стартъп компания Epicenter разработи микрочипове, имплантирани под кожата с данни за ваксинация срещу коронавирус.

Разработчиците твърдят, че процедурата за поставяне на чипа под кожата е безболезнена и безопасна.

Имплантът може да бъде отстранен, ако е необходимо.

Чиповете се имплантират в ръката или между лакътя и ръката, или между палеца и показалеца.

Освен данните за ваксинацията, те могат да съхраняват много различни документи, например членство във фитнес залата.

Подкожният имплант позволява четене на данни с помощта на смартфон и други устройства. 

Чиповете използват технологията NFC (near-field communication), която може да комуникира с всеки смартфон с възможност за NFC, извършва се на разстояние не повече от 4 см. 

NFC се основава на принципа на радиочестотната идентификация. Комуникацията се осъществява на честота 13,56 MHz.

По създаването и разпространението на NFC стандарта са работили много компании, включително Sony, Philips и Nokia. Изработването и внедряването на тази технология е по-евтино в сравнение с конкурентната технология Bluetooth, която има почти същите функции.

Обикновено връзката е с ниска скорост, но основното предимство е, че се осъществява мигновено, без да е необходимо допълнително настройване.

NFC добива широка популярност заради удобството, което предоставя. По този начин работят безконтактните банкови карти, чиповете за контрол на достъпа, телефоните, с които може да се плаща на ПОС и други

Категория: Забавление
Прочетен: 72 Коментари: 0 Гласове: 1
 image   СВЪРЗАНИ НОВИНИ image
Ще изследват ядрото на астероида, който е погубил динозаврите  

Австралийски учени са открили доказателства за попадението на най-големия астероид, удрял накога Земята с 20-30 км в диаметър - това е поне 2 пъти размера на Деймос, спътника на Марс.

Малки стъклени перлички, наречени сферули, намерени сега в северозападна Австралия, са се образували от изпарилите се материали от удара на астероида преди 3,46 милиарда години, в зората на историята на нашата планета, съобщава Science Daily.

Изследването, с водещ автор д-р Андрю Гликсън (Andrew Glikson) от Австралийския национален университет в Канбера, е публикувано в списание Precambrian Research.

image
Формация Марбъл Бар, Западна Австралия

Андрю Гликсън и екипът му са провели проучване на находища на седименти на възраст 3,5-3,7 милиарда години в Западна Австралия в скалната формация Марбъл Бар (Marble Bar). Геолозите са открили множество сферули - микроскопични перлички с размер 1-2 мм от изстинали скали, които са били разстопени и изхвърлени по време на падането на комети и астероиди до Земята. Въз основа на техния химически и изотопен състав е възможно да извлече информация за характеристиките на падналото небесното тяло - например неговия размер - колкото е по-голям от размера на сферулите, толкова по-голям е бил размерът на небесното тяло.

Слоят седимент, който е бил дъно на океан, се е запазил между два вулканични слоя, което е позволило неговото много прецизно датиране.

Изследването е установило, че концентрацията на елементи като платина, никел и хром в сферулите съвпада с тези в астероидите.

image

Може да е имало много повече подобни удари, за които още нямаме доказателствата, смята д-р Гликсън. "Това е само върхът на айсберга. Само ние открихме доказателства за 17 попадения на възраст над 2,5 милиарда години, но може да са били стотици".

Учените предполагат, че преди 3.8-3.5 милиарда години на Земята и Луната са падали астероиди и комети и че те може да са донесли на планетата ни различни елементи, а може би и "семената на живота" (вж Теория за панспермията. Истории от "някъде там" и За и против теорията за панспермията).

Попадението на този астероид е може би било най-разрушителното в историята - то е предизвикало "земетресения с порядъци по-силни от съвременните земни трусове" и мега-цунами с височина от няколко стотин метра. 

Скалите, които са били изхвърлени във въздуха в резултат на удара на небесното тяло, вероятно са се разпространили по цялата планета. Също така, това събитие може да е довело до разцепвания в земната кора, задвижило е тектоничните плочи и други геоложки процеси, в резултат на него е изровен кратер с диаметър от няколкостотин километра. "То може би е имало значително влияние върху начина, по който се е развила Земята" - отбеляза Гликсън. 

Категория: Забавление
Прочетен: 72 Коментари: 0 Гласове: 1
  Първа версия за бесния бой с тръби и лопати между бременна и любимия й в Русенско Преди три месеца жената изчезнала и тези дни пак се върнала в Табачка при 26-годишния си съжител  Русе, България  28 Февр. 2022, 21:11  3844 прочита  1 коментара Автор: БЛИЦ image     В русенското село Табачка не познават много добре мъжа и жената, които се озоваха в болница, след като се сбиха жестоко, тъй като те не са местни хора.
 
И двамата са от ромски произход, като жената имала три-четири деца от предишни връзки. Мъжът пристигнал преди време в селото да работи в конната база, а с него дошла и жената, пише "Монитор". 

Преди три месеца обаче изчезнала и тези дни пак се върнала в Табачка при 26-годишния си съжител. Най-вероятно скандалът е станал заради бягството й.

Както БЛИЦ съобщи, бременна в третия месец жена и мъжът, с когото живеела на семейни начала, се сбиха жестоко в русенското село Табачка. От ударите с метална тръба в корема се получили усложнения и се наложило лекарите да прекъснат бременността.

Грозната сцена се разиграла на 26 февруари към 16,00 ч. пред очите на 16-годишния син на жената. Момчето обаче нищо не могло да стори, за да усмири разбеснелите се възрастни, защото и то самото можело да пострада сериозно.

Бременна удари мъжа си с права лопата в Русенско, а той хвана метална тръба и...

Мъжът налагал с метална тръба жената, а тя му отвръщала с правата лопата. След като се поуспокоили, и двамата поотделно подали сигнал на тел. 112 и съобщили, че са пострадали от агресията на своята половинка, затова се нуждаят от медицинска помощ.

Когато полицаите пристигнали, установили, че сбиването е станало между 36-годишна жена и 26-годишен мъж, които нямали брак, но живеели заедно. Екип на Спешна медицинска помощ откарал и двамата в Университетската болница за активно лечение „Канев“ в Русе.

Лекарите установили, че от ударите с правата лопата мъжът е получил фрактура на израстъци на лумбален прешлен. Поискали да го хоспитализират, за да остане под наблюдение, но той отказал и се прибрал в Табачка.

Състоянието на жената било по-тежко. Тя била преместена в акушеро-гинекологичното отделение на болницата и след изследвания и прегледи се наложило бременността да бъде прекъсната заради получените усложнения в резултат на побоя.

Случаят е документиран в Районното управление на МВР в гр. Две могили. Образувано е досъдебно производство, обясняват от Областната дирекция на полицията в Русе
Категория: Забавление
Прочетен: 208 Коментари: 0 Гласове: 2
  Колко ще струва на руснаците войната в Украйна? Наложените на Русия санкции вече пряко се отразяват на руската икономика   01 Март 2022, 10:55  1339 прочита  0 коментара Автор: БЛИЦ image     Петчасовите преговори между Москва и Киев по повод въоръжения конфликт в Украйна не доведоха до пробив, но не приключиха и с провал. Никоя от страните не разкри подробности за договореното, коментира вчерашния диалог руският в. "Известия", цитиран от БТА.
 
Леонид Слуцки от руската делегация обясни, че договореностите тепърва трябва да бъдат "утвърдени в столиците" преди следващ преговорен кръг. 

А на международния фронт няма нищо ново - все нови страни се присъединяват към санкциите срещу Русия, пише изданието.

Държавната дума готви в тази връзка инициативи за подкрепа на бизнеса и населението. Путин наложи вчера контрасанкции, насочени според експерти срещу оттока на капитали и целящи да стабилизират рублата.

Бензинът 4 лева: Изключването на Русия от SWIFT изстреля петрола нагоре

Банкери финансисти препоръчват хората да не се тревожат. Но санкциите срещу руския космически отрасъл крият риск от реални щети и сметката със сигурност ще бъде представена на Европа, добавя "Известия" в серия материали за последиците от агресията на Москва в съседната страна. 

Цитирани в тях аналитици одобряват мерките на руските власти, задължили например износителите да продават 80 процента от валутните си печалби и вдигнали ключовата лихва на 20 процента. 

Войната, започната от Владимир Путин, продължава. А санкциите вече пряко се отразяват на руската икономика, коментира "Медуза" вчерашните исторически максимуми на чуждестранните валути на Московската борса (109 рубли за долар, 122 рубли за евро).

Указът на Путин фактически спира всички парични преводи зад граница. Как ще си платите за "Нетфликс"? Как ще си платите сметките за жилище в друга страна? Как ще платите, ако детето ви учи в чужбина? Чака ни висока инфлация и дефицит на жизненоважни стоки. Колко ще трае това - не се знае. А какво предстои - зависи от това какво ще прави Русия в Украйна, заявява пред новинарския сайт банковият експерт Василий Солодков.

Парите в Русия силно поскъпнаха. Днешните лихви са всъщност забранителни. Едва ли някой ще дръзне сега да вземе дългосрочен заем, прогнозира "Комсомолская правда".

Заради непосилните кредити много бизнеси ще затворят, ипотечните заеми ще бъдат парализирани, доверието на инвеститорите ще бъде изгубено за дълго време. Пропукват се самите основи на модерната цивилизована икономика в Русия - това прилича на наближаващо цунами, алармира в интервю за "Свободная преса" финансистът Максим Кривелевич. "Последният руски цар също имаше много пари. И как свърши всичко това?", напомня политологът Алексей Неживой.

Председателят на Съюза на потребителите в Русия Пьотър Шелишч предсказва в "Новая газета" съществено поскъпване на вноса, дефицит на резервни части за най-различна техника, многократен скок на потребителските цени. Но се надява да не се стигне до ембарго върху доставките на чуждестранни лекарства в Русия (58 на сто от препаратите в обращение) - това би означавало "много хиляди предотвратими смъртни случаи и инвалидности". 

Всички бивши соцстрани се стремяха към членство в НАТО поради страх от Русия - и сега потвърдихме, че без НАТО е смъртно опасно да бъдеш наш съсед, коментира той инвазията в Украйна. Според руския общественик всички граждани трябва да призовават Путин незабавно да спре военните действия и да търси мирни решения на проблемите с Киев.

Щом западните страни ни отрязват от капиталовите пазари, Русия може да ги отреже от стоковия поток, заявява пред "Взгляд" анализаторът Владимир Ананиев.

Икономиката на страните в Европа - и бизнесът, и потребителите, зависи от енергийните ресурси. Теоретично, ако руският износ на петрол и газ за Европа спре, част от европейските предприятия просто няма да могат да работят, а токът за населението ще поскъпне. Да не забравяме металите, селскостопанската продукция и много други неща. Докато не са прекъснати търговските връзки, валутният пазар в Русия няма да бъде унищожен, разсъждава експертът.

"Ядрените" антируски санкции практически не засегнаха петролногазовия износ на Русия. Западът откри в тях дупка, която ще даде на Русия възможност да поддържа валутния баланс, пише "Независимая газета". 

И за САЩ, и още повече за ЕС налагането на санкции, ограничаващи доставките на горива от Русия, е табу - поне докато петролът и газът са крайно скъпи, а в ЕС има недостиг на енелгоносители. Затова всички досегашни канали за плащане на руския енергиен износ изглежда ще действат през цялата 2022 г., дори ако в близките няколко седмици военната операция на Русия в Украйна продължи, прогнозира бизнес аналитикът Антон Биков.

Междувременно московчани обсаждат валутните банкомати, луксозните стоки и процесорите поскъпват, но в другите магазини засега няма паника и недостиг на стоки. Тъгува само светският хайлайф. За останалите шокът май се отлага до април, констатира в репортаж РОСБАЛТ. 

Агенцията обаче цитира и "съвсем не подслушани специално" коментари на столични водопроводчици. "Ясно ли ти е, че сега няколко години всички ще си смучем лапите" като гладни мечки през зимата, възкликва единият. Друг отвръща: "Значи си съгласен Русия да бъде унищожена?". РОСБАЛТ вижда в двамата олицетворение на "двете Русии", стоящи днес "замислени" край канализационния люк.  
Категория: Забавление
Прочетен: 161 Коментари: 0 Гласове: 1
    Най-добрият пилот на изтребител в Украйна загина в драматичен въздушен бой СНИМКИ Полковник Александър Оксаченко е изгубил живота си като герой, привличайки огъня на врага към себе си  Киев, Украйна  01 Март 2022, 10:54  11268 прочита  5 коментара Автор: БЛИЦ image    

Защитавайки Украйна от руските войски, във въздушен бой загина най-добрият боен пилот на страната - полковник Александър Оксаченко. Загина като герой, привличайки към себе си вражеската авиация. Президентът на Украйна Володимир Зеленски награди полковника посмъртно със званието Герой на Украйна, пише Обозревател. 

 image

"Полковник Александър Оксанченко, вече Герой на Украйна, загина във въздушен бой, привличайки към себе си вражеската авиация. През 2018 година аз много бързах, за да завърша в музея на бригадата платно, посветено на този Велик и талантлив летец. Жалко, че Герой на Украйна той не получи приживе, а заслужаваше... Той за мен завинаги ще си остане Герой. Завинаги жив", написа в профила си във Фейсбук защитничката на Украйна Лана Борисова.  

image

Трагичната вест за гибелта на легендарния пилот се появи в телеграм канала "Оперативен ВСУ".  

 
"Полковник Александър Оксаченко - украинец, станал най-добрия летец на изтребител в света, получи званието Герой на Украйна посмъртно с указ на президента", се казва в съобщението.  

Оксаченко има над 2 000 летателни аса и е бил способен да изпълни дори и най-сложните елементи на висшия пилотаж, при това виртуозно.  

 

image

Светът научи за талантливия украински пилот след неговите триумфални полети в рамките на престижни авиошоута - SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest.

 image

"Неговият почерк и стил при изпълнение на фигурите от висшия пилотаж сега ги знае цял свят. Полковник Александър Оксанченко по право се смяташе за един от най-добрите пилоти на изтребител. Това го доказват както отзивите на чуждестранните колеги и експерти, така и многобройните награди", пишат авторите на канала.  

Категория: Забавление
Прочетен: 164 Коментари: 0 Гласове: 1
Търсене

За този блог
Автор: patriciq1111
Категория: Забавление
Прочетен: 11224535
Постинги: 8842
Коментари: 148
Гласове: 2518
Архив
Календар
«  Март, 2022  >>
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031