Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Отворете си сърцата и изживейте една неповторима вечер!Нека в домовете и сърцата ви да има много любов и топлина! Нека радост да сгрява душите ви!Да украсим душите си с положителни и светли мисли, да ги стоплим с обич и благодарност за хубавите неща около нас!С пожелания за вълшебна вечер Бог да ви пази!t> "Щастието често се промъква през врата, която не знаеш, че си оставил отворена."
Автор: patriciq1111 Категория: Забавление
Прочетен: 11402894 Постинги: 8843 Коментари: 148
Постинги в блога от 08.12.2014 г.
  НПО към Европейския парламент: Гарантирайте достъп до безопасен и легален аборт за всяка жена в ЕС You are here:Home » Новини » НПО към Европейския парламент: Гарантирайте достъп до безопасен и легален аборт за всяка жена в ЕС image Във връзка със Световния ден за достъп до безопасен и легален аборт европейски граждански организации стартират петиция до Европейския парламент с искане стандартите за човешки права по въпроса да бъдат спазвани.

Международното право в областта на човешките права признава, че достъпът до безопасен и легален аборт е решаващ, за да могат жените и момичетата ефективно да упражняват човешките си права, сред които тези на живот, не-дискриминация, равенство, здраве и неприкосновеност на личния живот. Органите на ООН неколкократно изразиха опасенията си от взаимовръзка между рестриктивните закони и опасните нелегални аборти, както и от високите нива на смъртност и заболеваемост при майките. Когато законът е ограничаващ, основен проблем е трудният достъп до аборт, дори когато жените имат законно право да се подложат на процедурата. Според съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, след като нормативната уредба веднъж позволи аборт в определени случаи, държавата не може да поставя пречки, ограничаващи достъпа в последствие. Органите на ООН също потвърдиха, че когато абортът е по силата на правна норма, държавата членка трябва да гарантира, че той наистина е достъпен и с необходимото качество на услугата. Съдът по правата на човека и органите на ООН също така са единодушни, че ограничителните закони за аборта могат да представляват нечовешко или унизително отношение.

Въпреки това, в няколко страни от ЕС, жените са или скоро ще бъдат изправени пред големите предизвикателства на достъпа до безопасен и законен аборт, съответстващ на посочените стандарти за правата на човека. Някои от тези страни са:

Испания

През декември 2013 г., Съветът на министрите в Испания внесе законопроект “за защита живота на плода и правата на бременните жени”. Той представлява стъпка назад по отношение на действащото законодателство, тъй като въвежда строги ограничения върху достъпа на жените до правни услуги и безопасен аборт. Законопроектът предвижда възможност за получаване на законен и безопасен аборт само в два случая: когато физическото или психическо здраве на жената е застрашено или когато бременността е в резултат на сексуално насилие. Законопроектът въвежда редица бариери, включително: 7-дневен период на изчакване; задължително консултиране; позволение на трето лице (за малолетни и непълнолетни момичета и за жени под попечителство или настойничество); право на лекаря да откаже процедурата по съвест, без да се гарантира своевременното ѝ извършване от друг; изискване за медицински становища от още двама специалисти освен от извършващия аборта лекар, удостоверяващи, че бременността представлява сериозна заплаха за живота на жената, за нейното физическо или психическо здраве; липса на ефективни механизми за преодоляване и разрешаване на противоречия сред здравните специалисти или между тях и жената; забрана за рекламиране на здравни центрове и заведения, както и за публичност на техниките и процедурите за прекъсване на бременността; изискване жертвите на сексуално насилие да уведомят полицията, за да получат достъп до законен аборт. Тези пречки водят до търсене на опасни незаконни аборти или принуждават жените да прекратят бременността си в чужбина.

Министър-председателят Mariano Rajoy оттегли законопроекта, но обеща, че ще го измени и ще гарантира, че момичетата под 17-годишна възраст се нуждаят от съгласието на родителите си, за да прекратят бременността си. Остават притесненията от рестриктивна правна реформа, която може да възпрепятства достъпа на момичета и жени до безопасен аборт и до правни услуги.

Литва

През пролетта на 2014 г., парламентът обсъди законопроект за защита на живота в пренаталната фаза вопит да регулира обществения морал за сметка на здравето на жените и правото им на неприкосновеност на личния живот .

Законопроектът разрешава прекратяване на бременността само в два случая: при явна заплаха за живота на майката или когато бременността е резултат от сексуално насилие. И в двата случая обаче бременността може да бъде прекратена до 12 седмици от зачеването. Законопроектът задължава най-уязвимите – неправоспособните момичета и жени – да изискат писмено съгласие от родител или настойник. Според измененията в Наказателния кодекс, всички други случаи на прекратяване на бременността са считани за престъпления, наказуеми с общественополезен труд, арест или лишаване от свобода. Съгласно предложените изменения, всяка майка, която “нанася сериозни вреди на нероденото си дете” може да бъде лишена от свобода за срок до две години.

В скорошните си заключения от наблюдението на Литва, Комитетът на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените призовава страната да “не приема изменения, ограничаващи достъпа на жените до законен и безопасен аборт, а да приеме дългоочакваните законите за репродуктивното здраве и асистирано възпроизвеждане”.

Законопроектът още не е гласуван, а вече се обсъжда и въвеждането на период от 72 часа задължително изчакване преди аборт. Въвеждането на период на изчакване създава емоционални и финансови затруднения за жените, прекарали вече и без това доста време, вземайки може би най-трудното си решение.

Унгария

Конституцията, която е в сила от 2012 г., предвижда защитата на плода от момента на зачеване, което може да ограничи абортите, дори без изменения в закона, позволяващ аборт до 12-та седмица. Освен това, свободната воля на жените е ограничавана не само с правни средства. Способите включват: подвеждаща кампания за абортите; възпиращи абортите билбордове на развити ембриони, финансирани от ЕС в нарушение на правилата на програмата; унизителни и възпиращи съвети към бременните жени; тежка бюрокрация и много възможности за злоупотреби; насърчаване на непълнолетните да запазят плода, да родят “тайно” и да дадат детето за осиновяване, за да не трябва да уведомят родителите си; забрана на хапчетата за аборт без научни аргументи, което принуждава финансово стабилните нуждаещи се да се възползват от подобни услуги в Австрия.

Тези мерки са критикувани от ООН. Комитетът за премахване на дискриминацията разследва Унгария през февруари 2013 г., изразявайки опасения относно упражняването на свободна воля от страна на жените. Той призова Унгария да осигури на всяка жена достъп до аборт без задължително консултиране. Комитетът подчерта, че страната не трябва да ограничава правото на възпроизвеждане, а да прекрати кампанията, заклеймяваща абортите. В допълнение, Комитетът посочи важността на достъпа до контрацепция.

Ирландия

Ирландското законодателство относно абортите е може би най-рестриктивното в ЕС. Жена може да прекрати бременността си само в случай на “реална и съществена опасност” за живота ѝ. В противен случай, раздел 22 от Закона за защита на човешкия живот по време на бременност наказва аборта с до 14 години лишаване от свобода, без оглед на изнасилване, кръвосмешение, фатални ембрионални аномалии и сериозни рискове за здравето на майката. От друга страна, законът не определя какво представлява “реална и съществена опасност” за живота на бременната майка. Жените със склонност към самоубийство са подложени на прекомерен контрол от страна на здравните работници, което допълнително утежнява психическото им състояние. Жените, които могат да си го позволят, правят аборт в чужбина, което поражда дискриминация при прилагането на закона. Затова законът предвижда наказание и за доставчиците на здравни услуги, извършили аборта извън Ирландия. Комитетът на ООН по правата на човека изрази своите опасения от ситуацията в заключенията си от наблюдението на Ирландия, приети през юли 2014 г. Държавата е призована да “преразгледа законодателството в областта на абортите, включително Конституцията; законът трябва да предписва и други изключения като: изнасилване , кръвосмешение, сериозни рискове за здравето на майката или фатални ембрионални аномалии” и да информира обществото “чрез различни канали за наличните опции в случай на проблемна бременност, както и да гарантира, че здравните работници, които предоставят информация за безопасен аборт в чужбина, не са обект на наказателно преследване”.

Италия

Абортите в Италия се регулират от Закон 194 от 1978 г., който дава възможност на жените да прекъсват бременността си в обществено заведение по време на първите 90 дни от бременността и по време на четвъртия и петия месец по здравословни причини. Въпреки това, притеснения буди високият процент откази по съвест: почти седем от всеки десет гинеколози в общественото здравеопазване избират да не изпълнят процедурата. Поради това жени, които имат законно право да прекратят бременността си, са принудени да сменят здравното заведение в Италия или в чужбина или да прекратят бременността си без подкрепата и контрола на компетентните здравни органи, тъй като достъпът им до законен аборт е възпрепятстван. Европейския комитет за социални права към Съвета на Европа вече изрази сериозната си загриженост за този висок процент жени. В решение от 2013 г., органът прецени, че тези сценарии са дискриминационни и нарушават правото на здраве.

Румъния

Въпреки че в момента абортът при определени обстоятелства е законен в Румъния, в последните няколко години се правят опити за налагането на прекомерни ограничения върху достъпа до аборт за сметка на правата на жените. През 2012 г. бе внесен законопроект, целящ да задължи жените, които искат да направят аборт, първо да отидат на “консултация”. По време на консултацията, жените трябва да изгледат видео и снимки, показващи как абортът слага край на живота, след което са длъжни да изчакат пет дни преди да абортират. Предложеният законопроект не бе приет, въпреки силната подкрепа, основно заради целта му да обезсърчи жените, подлагайки ги на травматизиращи гледки и въвеждайки практически пречки пред тях.

Ние искаме да се уверим, че в бъдеще, правата на жените няма да бъдат застрашавани от подобни инициативи.

Полша

Полският закон за семейно планиране, защита на ембриона и условия за законосъобразното прекратяване на бременността от 1993 г. е един от най-рестриктивните в Европа. Жените, които търсят аборт по здравословни причини, трябва да получат удостоверение от лекар, специалист в съответната област, а в случай на ембрионални аномалии – от лекар, специалист по генетични дефекти; в случаи на изнасилване или кръвосмешение пък е необходимо удостоверение от прокурор.Въведен е и задължителен тридневен срок на изчакване, както и задължителни консултации. Момичета над 13-годишна възраст трябва да подадат писмено искане за аборт, а непълнолетните лица – да изискат писмено съгласие от законния си настойник или съдебно разрешение, ако съгласието не бъде получено. Голяма роля играе и клаузата за отказ на лекарите по съвест, а здравната система е изключително бавна при издаването на нови направления, като такива често биват отказвани. От 2008 г. насам има възможност за обжалване становището на лекаря, но процедурата е дълга и тромава, което на практика прави абортът недостъпен. Всички тези пречки правят достъпа на жените до аборт и правни услуги много труден или дори невъзможен. Европейският съд по правата на човека постанови по три важни дела, че практиките и законодателната рамка спрямо абортите в Полша нарушават задълженията ѝ по Конвенцията.

Лекари злоупотребяват и с клаузата за отказ по съвест. Понякога има цели болници, които разчитат на клаузата, за да отказват законни аборти в институцията. Все още липсва ефективен механизъм за проверка на лекарските решения. Настоящите разпоредби на Закона за правата на пациентите, “въведен в резултат на съдебното решение по делото на Tysiac срещу Полша не съдържат ефективни мерки за обжалване решенията на лекари пред Медицинския съвет. Изпълнението по това решение все още е обект на надзор от страна на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

Гърция

Предпоставките за аборт в Гърция са предвидени в Наказателния кодекс, показвайки явно неодобрение към действието. Чл. 304 от Наказателния кодекс описва четири предпоставки, при които абортът е законен: във всички случаи преди 12-та седмица на бременността; преди 19-та седмица, ако бременността е в резултат на престъпление (изнасилване и т.н.); преди 24-та седмица, ако пренаталните изследвания докажат сериозно заболяване на бебето; по всяко време на бременността, ако е налице сериозна заплаха за живота на майката или психическото ѝ здраве.

Предизвикателствата в Гърция са свързани с достъпа до контрацептиви и сексуално образование, особено при подрастващите. През 2013 г., Комитетът на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените изрази загрижеността си от “изключително рядкото използване на висококачествени и ефективни методи на контрацепция, което на практика означава, че жените прибягват до абортите като метод за семейно планиране”. Комитетът призова Гърция да “подобри достъпа и повиши употребата на ефективни методи за контрацепция, включително като ги дотира”. Комитетът на ООН за правата на детето пък е обезпокоен от “ограничените познания по репродуктивно здраве сред подрастващите” и призова държавата да “осигури достъп до повече поверителни услуги и контрацептиви за млади хора и да насърчи сексуалното образование при подрастващите”.

България

В България жените могат да прекратят бременността си до 12-та седмица. Между 12-та и 20-та седмица, абортът е разрешен само в случай, че жената страда от документирано заболяване, което би могло да застраши здравето или живота ѝ или жизнеспособността на плода. Аборт на по-късен етап е възможен само ако животът на жената е в опасност или бъде доказано наличието на тежко увреждане на плода. Както в Гърция, така и в България основните проблеми са свързани с липсата на сексуални и репродуктивни здравни услуги и на достъпни контрацептиви. Публичното здравно осигуряване в България не покрива всички методи на контрацепция, нито пък услугите по извършването на аборт, освен ако е по здравословни причини. Достъпът до законен аборт е ограничен от закона и с изискването за писмено разрешение от родителите на момичета под 18-годишна възраст и от законните настойници или попечители на жени под запрещение. Прекратяването на бременността по медицински причини трябва да бъде разрешено от специална лекарска комисия. През 2012 г. Икономическият и социален съвет на ООН призова държавата да “гарантира, че сексуалните и репродуктивни здравни услуги са ефективно достъпни за подрастващите, както и че всички бременни жени и момичета имат достъп до специализирана медицинска помощ”. Също през 2012 г., Комитетът на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените призова България да “положи усилия за систематичното насърчаване на обучения по сексуално и репродуктивно здраве, като обърне внимание на подрастващите момичета и момчета, включително в училищата за професионално обучение, за да се предотврати бременността в ранна възраст и да се предоставят услуги за семейно планиране и достъпни контрацептиви”. Подобни препоръки издаде и Комитетът на ООН за правата на детето в своите заключения от наблюдението на България през 2008 г.

Заключение

Забраната на абортите или поставянето на пречки към достъпа до безопасен аборт, дори когато той е законен, усложняват положението на жените и излагат живота им на риск. Поставянето на жените в безизходица не решава проблемите им, но почти със сигурност ги принуждава да рискуват здравето и живота си или да избягат в по-цивилизована държава, за да получат достъп до процедурата. Ако сме истински загрижени за живота на жените и на неродените деца, трябва да инициираме приемането на мерки от Европейския парламент, които да гарантират, че държавите членки спазват стандартите за правата на човека и осигуряват достъп до безопасен и законен аборт на всички жени. Всяка страна от ЕС трябва да предлага достъпни контрацептиви и услуги за подпомагане на жените, а в случай на аборт – да гарантира, че те могат да получат своевременен и ефективен достъп до процедурата в безопасна среда, без неоправдани пречки или предразсъдъци.

Тази кампания е по инициатива на следните граждански организации: Международни права Испания, Унгарски съюз за граждански свободи, Италианска коалиция за граждански и политически права, Институт за наблюдение на човешките права (Литва), Хелзинкска фондация за правата на човека в Полша, Асоциацията за защита на човешките права в Румъния – хелзинкски комитет, Гръцка лига за правата на човека, Гръцки хелзинкски наблюдател и Български хелзинкски комитет.

Повече за кампанията следете на Liberties.eu.

Категория: Забавление
Прочетен: 458 Коментари: 0 Гласове: 1
Търсене

За този блог
Автор: patriciq1111
Категория: Забавление
Прочетен: 11402894
Постинги: 8843
Коментари: 148
Гласове: 2522
Архив
Календар
«  Декември, 2014  >>
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031