Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Особено изглежда нашето положение на тази земя.Всеки от нас се появява тук не по собствено желание и без да е молил за кратък престой,без да знае защо и за какво,във всекидневния живот ние само чувстваме,че човек е тук заради другите, заради тези които обича и много други свързани с него човешки същества
Автор: patriciq1111 Категория: Забавление
Прочетен: 9341560 Постинги: 7572 Коментари: 147
Постинги в блога
<<  <  1 2 3 4 5 6  >  >>
  ВАШИЯТ ВИРТУАЛЕН ВСЕКИДНЕВНИК   image Поредната измама: Правителството прие годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите Публикувано на 28.11.2018  в България image

Правителството прие Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия за 2017 г.

Документът представя състоянието и тенденциите в динамиката на основните показатели, характеризиращи общественото здраве през 2017 г. Продължават негативните промени във възрастовата структура на населението и демографското остаряване, но това е проблем, характерен и за другите страни-членки на ЕС. През 2017 г. се наблюдава намаляване на раждаемостта (коефициентът на обща раждаемост е 9.0‰ при 9.1‰ за 2016 г.), като показателят се доближава до нивото в повечето европейски страни (10.0‰). Средната продължителност на живота се увеличава и през 2017 г. достига 74.76 г.( 74.65 г. за 2016 г.), но все още е по-ниска от тази в ЕС – 80.9 г.

Достигнатото през 201 7 г. равнище на детската смъртност от 6.4‰ е най-ниското в цялата история на демографската статистика на България. По отношение на този показател се наблюдава дълготрайна тенденция за намаляване – през 2000 г. детската смъртност е 13.3‰, 2010 г. – 9.4‰, а 2015 г. – 6.6‰, но все още нивото е по-високо отколкото в ЕС (3.6‰). Въпреки изразената тенденция за намаление на смъртността и в останалите възрастови групи, България все още е с по-висок коефициент за смъртност (15.5‰) в сравнение със страните от ЕС (10,2‰).

През 2017 г. намалява заболеваемостта от злокачествени новообразувания спрямо предходната година, като най-висока е болестността от рак на млечната жлеза при жените и рак на женските полови органи. Запазва се структурата на умиранията по причини, като продължават да са водещи болестите на органите на кръвообращението и новообразуванията.

В доклада са представени и дейностите по опазване на общественото здраве, държавния здравен контрол, изпълнението на имунизационния календар на страната, програмите, проектите и плановете в областта на общественото здраве. Разгледани са рисковите фактори, свързани с начина на живот като тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословно хранене и намалена двигателна активност, чието високо ниво е пряко обвързано с високото ниво на заболеваемостта и смъртността от хронични незаразни болести. Основно предизвикателство за здравето на гражданите остават хроничните незаразни болести, които са основна причина за смърт и намалена работоспособност.

Представени са данни за финансирането на здравните дейности, човешките ресурси в системата, дейността на лечебните заведения, финансирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и от държавния бюджет, фармацевтичния сектор и лекарствената политика.

Част от доклада е отчетът на изпълнението на Националната здравна стратегия 2020 през 2017 г., съпроводен от анализ за изпълнението на политиките и мерките от здравната стратегия и плана за нейното изпълнение. За определените в Националната здравна стратегия 2020 национални здравни цели е налице положителна оценка на изпълнение то им, определена на база обективни данни за динамиката на наблюдаваните показатели спрямо изходните данни за 2014 г. За всички цели се наблюдава различна степен на постигане спрямо определените целеви стойности до 2020 г. – при 2 от тях към настоящия момент дори е налице постигане на целевите стойности на измервания показател до 2020 г., а при останалите три е налична ясна тенденция за прогресивна промяна, като целевата стойност до 2020 г. още не е достигната. Най-значим е напредъкът по постигане на националните здравни цели за намаляване на смъртността в младите възрастови групи, а най-незадоволителен по отношение на целта за увеличаване на средната продължителност на живота във възрастта над 65 г.

 

ПО ТЕМАТА:

Категория: Забавление
Прочетен: 205 Коментари: 0 Гласове: 0
     
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • Previous
 • Next
ВИДЕО: Референдум за съд и справедливост! Как ще съдим политиците от прехода? Наказателен процес срещу политиците от прехода Публикувано на 28.11.2018  в България

Искат Национален референдум и Съд за политиците от прехода, виновни за демографската катастрофа, духовната нищета и институционалната разруха на държавата в момента

Защо такъв референдум и защо сега?

 В днешния ден България е изправена пред трета национална катастрофа, изразяваща в демографска криза, институционална разруха, предизвикана от повсеместна корупция, разрушаваща националната сигурност и духовна нищета, следствие на деморализиращите действия през прехода на псевдо елита установен в страната и оскотяващата бедност за по – голяма  част от населението. Тази национална катастрофа не може да бъде обяснена само с наличието на обективни фактори като смяната на политико – икономическата система на глобално ниво, започнала през 90-те години наXX век, но и с разрушителната дейност на българските политици и правителства, участвали в управлението на страната в периода 1990 – 2017 г. За тези престъпления против Републиката и народа същите трябва да носят най – тежката отговорност, предвидена в Наказателния кодекс, наред с конфискуване на цялото им имущество. Единствената национална кауза, около която може да се обедини българския народ към настоящия момент е търсенето на справедливост чрез съд за виновниците – друг път за спасението на България няма. Само това може да запълни зейналия дефицит на справедливост в обществото и да превъзпита и подейства възпиращо спрямо всички лица, които за в бъдеще имат намерение да грабят публични блага чрез властта и да деформират и отнемат установените конституционни права и свободи.

 

Гласуването на референдума ще е момента на истината, когато всеки български гражданин ще се самоопредели от коя страна на барикадата ще застане –  на политико – олигархичната каста и кликите във всички сектори, създадени от нея или на страната на изстрадалия народ, който вече близо 30 години плаща със своя труд и лишения узурпирането на властта и охолния живот на шайка крадци. Законовото реализиране на въпросите от референдума ще доведе до носенето на отговорност от политиците за грабежа през прехода и връщане на заграбеното при законния му притежател – суверена.

 

Как ще съдим политиците от прехода? Наказателен процес срещу политиците от прехода

Във връзка с подетата инициатива за иницииране на Национален референдум за съдене на политическите лица от прехода, виновни за демографската катастрофа, духовната нищета и институционалната разруха на държавата в момента и ежедневното обсъждане в публичното пространство на съдебната система,  материал за механизма, по който ще се осъществи наказателният процес срещу въпросните лица:

Наказателен процес срещу политиците от прехода

Наказателно производство срещу извършили престъпление  политически лица участвали в управлението на страната в периода 1990 – 2018 г.

Във връзка с подетата от мен организация за иницииране на Референдум за съдене на политическите лица от прехода и един от залегналите въпроси в него, а именно „Искате ли Народното събрание да направи законодателни промени за провеждането на публичен наказателен съд (процес) за всички извършили престъпление политически лица (президенти, министър – председатели, министри, заместник – министри, народни представители, областни управители и кметове), участвали в управлението на страната за периода 1990 – 2017 г. и конфискация на цялото им имущество, придобито по престъпен начин?“, в настоящето изложение предлагам обща рамка на наказателния процес срещу въпросните лица:

1. Основни престъпни състави, по които ще се води разследването срещу извършили престъпление лица, заемали или заемащи длъжностите – президент, министър – председател, министър, заместник – министър, народен представител, областен управител и кмет.

 • Нормативна уредба – Наказателен кодекс на Република България.

1.1. Допълнение на действащия кодекс или включване в проекта за нов такъв на следния състав:

„Незаконно обогатяване“

 1. „Незаконно обогатяване, представляващо значително увеличаване на средствата на лице, заемащо или заемало ръководна длъжност, за което то не може да даде разумно обяснение от гледна точка на законните му доходи се наказва с лишаване от свобода от пет до двадесет години, конфискация на цялото му имущество и лишаване от право за срок от двадесет години да заема държавна или обществена длъжност;
 1. „Незаконно обогатяване, представляващо значително увеличаване на средствата на лице, свързано с лице, заемало или заемащо ръководна длъжност, за което то не може да даде разумно обяснение от гледна точка на законните му доходи и е осъществило дейност по:

а) преобразуването или трансфера на имущество със знанието, че това имущество представлява облага от престъпление, с цел да се укрие или прикрие незаконния произход на имуществото или да се помогне на лице, заемащо или заемало ръководна длъжност, което е замесено в извършването напървоначалното престъпление, да избегне правните последици от неговото деяние;

букриването или прикриването на истинския характер, източник, местонахождение, разпореждане, движение или притежаване на право на собственост или други права, свързани с имущество, със знанието, че това имущество представлява облага от престъпление, на лице, заемащо ръководна длъжност;

впридобиването, притежаването или използването на имущество със знанието към момента на получаването му, че това имущество представлява облага от престъпление, на лице, заемащо ръководна длъжност

се наказва с лишаване от свобода от една до три години и конфискация на цялото му имущество;

Допълнителни разпоредби:

 • „Ръководна длъжност“ – президент, министър – председател, министър, заместник – министър, народен представител, областен управител и кмет;
 • „Значително увеличаване на средствата“ е налице, когато има несъотвествие между имущество и доход, което надвишава 50 хил. лв.;
 • „Заемало“ – заемало някоя от изброените длъжности в периода 1990 – 2017 г.;
 • „свързано“ – по роднинска, приятелска, трудовоправна, търговска или друга връзка;

 

1.2. Организирана престъпна група

Допълнение към чл. 321 „организирана престъпна група“ от НК на следните текстове:

1. „Лице, което заема или е заемало ръководна длъжност образува или ръководи група, съставена с цел да върши търговия с влияние, натиск върху представители на органи на държавната власт и други дейности, с които се нанасят вреди на държавата и обществото, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години.“

2.„Лице, което заема или е заемало ръководна длъжност участвува в такава група, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

Необходим срок за изпълнение на законодателните промени: три месеца.

Отговорен за изпълнението: Народното събрание. Необходимо е упражняване правото на законодателна инициатива от народните представители или Министерски съвет, с последващо гласуване и приемане на въпросното законово предложение.

 1. Орган, оторизиран да води разследването – Специализирана прокуратура „Антикорупция“
 • Нормативна уредба:
 1. Конституция на Р. България

Институционализиране на СП „Антикорупция“, извън съдебната, законодателната и изпълнителна власт, като независим орган за водене на разследване по отношение на лица, заемащи или заемали ръководни длъжности.

Необходим срок за изпълнение на законодателните промени: девет месеца.

Отговорен за изпълнението: Велико Народното събрание(ВНС). Необходимо е упражняване правото за свикване на ВНС от народните представители, Министерски съвет или Президент.

 1. Закон за специализирана прокуратура „Антикорупция“, с който се урежда структурата, състава и функциите и;
 2. Наказателно процесуален кодекс – Правомощия и компетентност на СП „Антикорупция“;
 3. Закон за специалните разузнавателни средства – видовете оперативни способи, които ще прилагат органите на специализираната прокуратура.

Необходим срок за изпълнение на законодателните промени: пет месеца.

Отговорен за изпълнението: Народното събрание. Необходимо е упражняване правото на законодателна инициатива от народните представители или Министерски съвет, с последващо гласуване и приемане на въпросното законово предложение.

Специализирана прокуратура „Антикорупция“ ще бъде самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка. Тя няма да принадлежи към никоя от трите власти – законодателна, изпълнителна и съдебна. В прокуратурата ще бъдат обособени три отдела: „Специализирани дейности“, „Установяване и обезпечаване на имущество“ и „Разследване“.

Ръководителят ще се избира пряко от народа с гласуване за тригодишен мандат, с възможност за преизбиране, но не повече от три мандата. Преди избора, в рамките на един месец, ще се проведе кампания с излагане на концепции от кандидатите, със заложени количествени и качествени критерии в тях, неизпълнението на които в срок по време на мандата ще е основание за подаване на оставка. Кампанията ще е легитимна при наличие на най – малко 10 кандидата.

Специализирана прокуратура „Антикорупция“ ще има следните правомощия:

 
 • всички правомощия, уредени в действащия НПК на органите по разследване, включително допълнително уредените институти на „сътрудничещ свидетел“ и „разкаял се политик“.
 • пряк и пълен достъп до всички информационни масиви на службите за обществен ред и сигурност (ДАНС, ДАР, МВР и Служба „Военна информация“ към МО), както и на всички контролно – административни органи като Агенция по вписвания, НАП, БНБ, Агенция „Митници“, НОИ, КФН, Сметната палата, управляващи органи на съответните оперативни програми и др.;
 • право да ръководи пряко екипи на службите за сигурност и обществен ред при провежданите от тях оперативно – издирвателни мероприятия на територията на страната и в чужбина по установяване на фактическата власт върху финансови и материални активи от политически лица и връзката им с формалните собственици, които са подставени техни лица;
 • право на достъп до банкова и данъчно – осигурителна тайна чрез незабавен контрол от съда;

Прокурорите на СП „Антикорупция“ и съдиите от Специализирания наказателен съд ще бъдат подсигурени с лична охрана от НСО, която ще бъде свалена от охраняваните към настоящия момент политици.

 

При извършени правонарушения от служители на СП „Антикорупция“, разследването ще се води от Прокуратурата на Р. България. СП „Антикорупция“ от своя страна ще има компететност да разследва главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд (ВКС) и на Върховния административен съд (ВАС).

Териториална компетентност – правомощия върху територията на цялата страна и за престъпления извършени в чужбина.

 1. Информационни източници

3.1. Служби за сигурност и обществен ред.

Цялата налична информация в службите, събирана в периода 1990-2017 г. относно криминалната приватизация, контрабандата, опорочените обществени поръчки, неизгодни заменки с публична собственост, концесии, лобиране и прикриване на монополни положения в отделните пазарни сектори, както и свързаните с тези процеси политически лица, получили корупционни суми и/или дружествени дялове за грабежа на прехода ще бъде предадена на Специализирана прокуратура „Антикорупция“, под формата на справка, която да послужи за законен повод за образуване на наказателни производства;

3.2. Български и чужди граждани, неправителствени организации, медии, финансови институции и държавни органи;

 1. Установяване, обезпечаване и конфискация на имущество
 • Нормативна рамка – приемане на Закон за конфискация и управление на имуществото на лица, заемали ръководни длъжности.

Необходим срок за изпълнение на законодателните промени: пет месеца.

Отговорен за изпълнението: Народното събрание. Необходимо е упражняване правото на законодателна инициатива от народните представители или Министерски съвет, с последващо гласуване и приемане на въпросното законово предложение.

Отделът за установяване, обезпечаване и конфискация на имущество към СП „Антикорупция“  ще поддържа платформа за идентифициране и регистриране на имущество, придобито от политическите лица чрез престъпна дейност. Въпросният отдел ще събира, обработва, анализира и регистрира информация за активите на политическите лица. Запорирането на имущество ще е възможно непосредствено след започване на наказателното производство с цел да се осуетят действията на разследваните лица за неговото прикриване.

С постановяване на присъдата ще се налага и конфискация. След това имуществото ще се предава на Национална агенция за контрол и управление на конфискуваното имущество. Борд от сто лица, пряко избрани от народа ще управляват имуществото до трансформирането му в парични средства и насочването им чрез ресорните министерства към здравеопазване, образование, пенсии и развиване на експортно ориентирана икономика с автентични български продукти. В състава на борда ще влизат представители на минимум 10 медии. От състава на Борда ще бъдат излъчени Председател и двама зам. председатели.

5. Подсъдност

Делата ще се разглеждат от специализиран наказателен съд. Критерият за определяне подсъдността на делата от него ще бъде качеството на извършителя на престъплението – ръководни длъжности, тоест политическите лица. Съдебното производство по наказателните дела ще е триинстанционно. Всяко дело ще се гледа при открити врати, т.е. публични съдебни заседания, задължително излъчвани по БНТ и БНР, с цел максимална прозрачност, предотвратяване на външно влияние върху съда и избягване на политическа или лична репресия. Нововъведение ще бъде участието на съдебни заседатели – на първа инстанция 15, на втора и трета – по 25. Същите ще се избират от населението на случаен принцип, така както е в англосаксонската съдебна система. За уреждане на статута на съдебните заседатели към специализирания наказателен съд ще бъдат направени законодателни промени в Закона за съдебната власт.

6. По график ще бъде обявено реалното имуществено състояние на лицата, участвали в управлението на страната в периода 1990 г. до настоящия момент. Това включва имуществото на политическите лица извън декларираното, изразяващо се в движимо и недвижимо имущество, банкови сметки в страната и чужбина, дружествени дялове и акции, притежавани както на правно основание, така и чрез фактическо отношение – държане чрез подставени лица и скрити договорни взаимоотношения. Ще бъдат оповестени и механизмите на придобиване, самите подставени лица и целите, за постигането на които са били използвани тези акумулирани средства. Това ще се случи на първото съдебно заседание по делото срещу конкретното политическо лице, с цел по време на досъдебното производство да не се затрудни събирането на доказателства.

С реализирането на наказателното производство срещу политически лица трябва да се постигнат следните цели, което ще е гарант за постигане на търсената справедливост :

 1.  Връщане в хазната, чрез конфискация, на над 20 млрд. лв., които са престъпно усвоени от политическите лица, участвали в управлението на страната в периода 1990 – 2017 г., както и преустановяване на незаконните схеми, осъществявани от политиците, с които се ощетява държавата с по 5 млрд. лв. всяка година. Тези средства са необходими за:
 • развиване на експортно ориентирана икономика с висока добавена стойност, а не като сегашната – с износ на суровини и материали, с ниска добавена стойност, облагодетелстваща ограничен кръг лица (криминалните капиталисти на прехода) и аутсорсинг, т.е. изнесени услуги и производства на части и компоненти на компании от западноевропейските страни поради най – нископлатената работна ръка в целия Европейски съюз. Това значи бизнес за всички, а не само за олигарси, местни феодали, лица, свързани с политическите партии и платени клакьори, които манипулират обществото. Такава икономика ще даде средна работна заплата от 2,5 – 3 хил. лв. за цялата страна, а не както е сега – само в определени сектори и то в два – три големи града (по-късно ще представя цялата икономическа схема с мерки и срокове или къде е мястото на България в световната верига на доставките на стоки и услуги);
 • 50 % увеличение на всички пенсии първоначално и последващо поетапно увеличение с оглед ръста на икономиката, като минималната пенсия трябва да е 500 лв.;
 • Осигуряване на финансови средства от държавата за всички доплащания за здраве правени от здравноосигурените лица или достигане на бюджет на НЗОК каса в размер на 8 млрд. лв. и стриктно следене спазването на правилата, по които функционира системата;
 • Адекватни учебни планове към съвремените предизвикателства и процеси в света, стимулирани преподаватели и деца, отглеждани в семейства с европейски нива на доходи получени по законен път, като всичко това дава основата на стремежа у подрастващите към усъвършенстване и въздигане на ценността „знание“ като гарант за успех в държава, където се спазват закони и оценяват полаганите усилия от отделния човек, а не както вече 30 години държава на беззаконието, грабежа и неформалните групи (политически, икономически и др.) осъществяващи това.
 1. Постигане на целите на наказанието, заложени в НК, а именно да поправи и превъзпита осъдения към спазване на законите и добрите нрави и да му се отнеме възможността да върши престъпление в бъдеще или казано на разбираем език – политическите лица от прехода, които окрадоха държавата и социалната перспектива на по-голямата част от населението, да влязат в затвора и да им бъде конфискувано цялото имущество, придобито по престъпен начин. Това от своя страна ще подейства предупредително и респектиращо върху всички, които в бъдеще искат да се реализират в политиката, както и върху криминалните клики, обособили се във всички обществени сектори и дистрибутиращи пороците на политическата класа.
 2. Да се поставят основите за справедливо, морално и проспериращо общество, в което публичните блага и средства служат в интерес на цялото общество, а не на определени малки прослойки от него, единствено задоволяващи тяхната алчност, която обрича на разруха държавността и нацията.

Процесът срещу политиците трябва да приключи в двугодишен срок с реализирането на горните цели.

Аз искам и мога да направя това, вярвам и че всеки български гражданин също, а за политическите лица, особено за тези, които са врели и кипели в изпълнителната и законодателна власт, заедно с поддържаните от тях експерти, това няма да представлява никаква трудност (като експертиза и ресурси), освен ако липсва желание за осъществяването на този процес поради някакви съображения. За тяхно улеснение дори, на по – късен етап ще предоставя проекти за изменение и допълние на съответните нормативни актове, въз основа на които да се осъществи наказателния процес.

Връзки към фейсбук страницата – facebook.com/referendum и към сайтаdogovorat.com, в които представям проект за произвеждане на Национален референдум за съдене на политическите лица от прехода, виновни за демографската катастрофа, духовната нищета и институционалната разруха на държавата в момента.


Категория: Забавление
Прочетен: 60 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 28.11 16:39
 Вижте коя кръвна група е най-слаба и най-податлива към заболявания 1: pixabay.comimage inShare    Различните кръвни групи, т.е. четирите A, B, AB и 0, са резултат от еволюционното развитие. Конкретно, това е причината, поради която всяка кръвна група се различава от другите. Австрийският лекар Карл Ландштайнер през 1900 г. открива, че има три кръвни групи A, B и 0. Това било огромно откритие, което през 1930 г. му донесло и Нобелова награда за постижение в медицината. Няколко години по-късно е открита и кръвна група AB. Това, което прави една кръвна група да се различава от друга, са антигени, т.е. обвивката около червените кръвни телца, която помага на тялото да разпознае кои кръвни клетки са ваши. Така че, ако пациент с кръвна група А получи преливане от донор, който принадлежи на кръвна група B, неговите антитела ще отхвърлят получената кръв, защото не му отговарят. Тук съществува и риск от съсирване на кръвта, което може да застраши живота на пациента пише zajenata.bg. Установиха връзка между кръвните групи и заболяванията Американски учени от Националния здравен институт и Департамента по здравеопазване установиха връзка между кръвната група и определени ... Прочети повече Какво трябва да знаете за вашата кръвна група? Има два основни вида антигени, които обграждат червените кръвни клетки, наречени A и B. Ако кръвна група е AB тогава в тялото има и от двата вида антигени. На кръвна група 0 пък и липсват и двата вида антигени, така че антителата на пациенти с кръвна група 0 могат да атакуват тези антигени, ако приемат кръвта, която има. Именно поради това, личностите с кръвна група 0 трябва да приемат кръв само от тяхната група. Кръвна група А е най- старат, а всички други видове са създадени в резултат на мутации, които са били необходими на човек, за да оцелее, т.е. да може да се бори с някои болести. Какъв е любовният ни живот според кръвната група Хората с кръвна група А са искрени, търпеливи и резервирани. Те са добри партньори и винаги може да се разчита на тях. Може би не са мн... Прочети повече Така, преди 5 милиона години възникнала кръвна група 0, а скоро след това и В. Смята се, че тези мутации „оцелели“ заради устойчивостта на заболяванията. Така учените установили, че клетките, заразени с малария не се свързват с кръвна група В и 0, което означава, че тези личности са по-устойчиви на малария, от лица, които имат кръвна група А. Според някои, именно затова, кръвна група А може да се определи като „най- слаба“ от всичките. 


Категория: Забавление
Прочетен: 660 Коментари: 0 Гласове: 2
  Никита с шест номинации за изгонване от Big Brother: Most Wanted Стоян събра пет номинации, а Цецо -imageНикита Никита, Стоян и Цецо са номинираните за изгонване от Къщата на Big Brother в понеделник Съквартиранти. Екстравагантната Никита събра най-много негативни мнения за себе си: според Гъмов поведението й е "нагло, жалко и съветско", за Уош тя не е отборен играч, а през призмата на Албена  - Никита използва името ѝ, за да създава ненужни конфликти.
Весела Нейнски напусна Къщата на Big Brother: Most Wanted
Златка и Благой, Цецо и Стойко също номинираха татуираната дама. Тя, от своя страна, номинира Цецо, защото е неискрен, фалшив и често преиграва, и Станимир Гъмов, защото според нея той е предубеден към нея още от първия ден.

 

image

 

Big Brother: Most Wanted Pictures представя: „Ах, този Джизъс!“ (ВИДЕО)
  Причудливото поведение на Стоян му донесе 5 номинации, които дойдоха от Цецо, Уош, Стойко, Албена и Джулиана. Основните причини за номинацията му са постоянното проваляне на мисии, а за Албена причудливото му поведение е абсолютно фалшиво.

 

image

 

Трите номинации на Цецо дойдоха от Емануела, Стоян и Никита. Емануела намира за недостойно постоянното обсъждане сред Съквартирантите на клиентите му, според Никита той е амбивалентен, неискрен и фалшив, а Стоян го определи като "клюкар".  
Съквартирантите в Big Brother: Most Wanted (СНИМКИ)
Какво ще се случи в Къщата след номинациите, накъде ще се развият отношенията между най-търсените звезди и какви реакции ще последват след тази вечер ще разберем в следващите епизоди на Big Brother: Most Wanted 2018.  
Категория: Забавление
Прочетен: 143 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 22.11 23:12
 Публикувано във факти.бг: Ужас в Къщата! Златка спала с мъжа на Никита   Никита намекна на Златка, че във връзката ѝ има намеса от трета страна  image

След разрива в отношенията между Никита и Златка Райкова в Къщата на Биг Брадър, Златка беше тази, която инициира мира помежду им. "Как се чувстваш? Аз не съм спала цяла нощ", така започна русата изкусителка разговора им.

"Има неща, които аз мисля, но не е удачно пред всички камера да ги казвам. Те няма да ти харесат и не искам напрежението да ескалира. Светът е малък. Емануела ме усети с поглед, ако ме усетиш и ти... добре. То е свързано с нещо извън къщата. В една връзка са двама души, не са 3-ма.", опита се да ѝ намекне за случка извън Къщата Никита.

"Снощи хвърляш някакви неща, не искаш да ги кажеш, сега хвърляш други - пак не искаш. Само едно нещо ще ти кажа - мен това не ме притеснява.", категорична е от своя страна блондинката. "Не се чувствам на мястото си тук. Не съм сигурна как се чувствам и може би искам да си тръгна."

На въпрос на Биг Брадър правилно ли е разбрал, че двете с Никита са делили един и същи мъж, брадърката потвърди. Оказа се, че Златка е спала с настоящия мъж на съквартирантката си - Борислав, който също беше участник в риалити формата преди години.

 

 

 
Категория: Забавление
Прочетен: 212 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 22.11 22:22
 image Ето нещо за историята: Оригиналът на молбата за членство на България в ЕС

За по добър преглед и прочит кликнете с мишката върху снимката:

imageОригиналът на молбата за членство на България в ЕС

Всъщност аз я връчих, защото Испанското председателство загуби оригинала, и подготвихме истинско копие, което връчих дискретно…

Ето историята: на 14 декември 1995 г. президентът Желю Желев връчи молбата за членството на България в ЕС на испанското председателство на Евросъюза, по време на срещата на върха в Мадрид. Тогава си отдъхнахме, защото страната ни се беше забавила ужасно много с подаването на молбата, в сравнение с централноевропейските кандидатки. Унгария беше подала молба за членство на 31 март 1994 г., Полша на 5 април 1994, даже Румъния беше сторила това на 22 юни 1995 г, а ние се бавехме.

В Брюксел вече се беше заговорило, че България, бивш съветски сателит, вероятно се отказва от възможността за пълно членство в ЕС и би предпочела друг вид партньорство. Тогава работех като дипломат, и щом чух това, тутакси написах шифрограма с много тревожно съдържание.

 

По онова време работех в мисията ни към Европейските общности в Брюксел, затова не знаехме много кухненски подробности от София. Но се дочуваше, че Виденов получава лоши съвети от разни съветници. След тази шифрограма Бокова, която беше заместник-министър по евроинтеграцията, упражни натиск върху Виденов и той подписа молбата. Тя беше връчена, но в един хубав ден ми се обади колегата ми от Съвета на ЕС, аз бях съпредседател на Съвета по асоцииране, и ми каза, че молбата е загубена и задължително трябва друга, защото иначе все едно, че не сме я подавали. Набързо направихме вярно копие и аз му го връчих.

Категория: Забавление
Прочетен: 145 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 22.11 19:53
  ВАШИЯТ ВИРТУАЛЕН ВСЕКИДНЕВНИК   image В Швейцария биткойни вече могат да се купят на всяка ЖП гара Публикувано на 21.11.2018  в Свят

Швейцария потвърди статута на една от най-иновационните държави в света

 Държавната компания „Швейцарски федерални железници“ (SBB) започва продажбите на биткойни в своите 2300 автомата за билети.

„Досега в Швейцария имаше твърде малко възможности за закупуване на биткойни“ – каза представител на железопътната компания. „Със своя голям брой касови апарати и автомати, SBB разполага с добре развита търговска мрежа, която е подходяща не само за продажбата на билети„.

Всички пътници на швейцарската железница могат да си закупят биткойни от касовите апарати на жп гарите. За тази цел им е необходимо мобилното приложение SweePay.

Уеб изданието Handelszeitung съобщи, че експериментът ще продължи две години. Засега не се предвиждат продажбите на други криптовалути.

SBB влиза в ролята на дистрибутор, а обменът се осъществява от SweePay. Не е разрешено анонимното закупуване и/или обмен на биткойни. С помощта на смартфона задължително се извършва идентификация на личността. И още, продажбата на биткойни е ограничена – не може наведнъж да се закупи криптовалута за повече от 500 швейцарски франка ($502). Не се приемат плащания в криптовалута.

 

Швейцарското правителство още през месец януари тази година излезе с програма за внедряване на блокчейн технологиите и криптовалутите в реалния живот.

Даниел Десподов, Кaldata.com

ПО ТЕМАТА:

 

 

loading... loading...  
В Швейцария биткойни вече могат да се купят на всяка ЖП гара by The Bulgarian Times      
Категория: Забавление
Прочетен: 305 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 22.11 02:03
  ВАШИЯТ ВИРТУАЛЕН ВСЕКИДНЕВНИК   image Мутри и мутри – след оставката Публикувано на 21.11.2018  в България

Оставката на Симеонов показа, че все още има някаква енергия в Народа.
За Властта обаче тя е само повод за сватовничество.
Трябва да бъдат успокоени Трите Булки – наричани неизвестно защо Обединени Патриоти, на които все не може да се угоди.

Симеонов с основание вярваше, че нищо не го заплашва.
Защото от десетилетия Властта говори както й падне, говори безобразно, арогантно, презрително на обикновените хора.
И всеки, който попадне във Властта, веднага прихваща от този език, той е като нелечима срамна болест.

Свястното говорене е заточено в някакъв концлагер. Щутовщините на Сектата нямат край.
Преди няколко дни Плевнелиев, например, пак изтърси една нахална глупост:
„Не съм убеден в автентичността на тези протести. Не съм убеден дали не сме свидетели на геополитически сблъсък на наша територия”.
Майките и инвалидните колички предизвикват геополитически конфликт! Фонтанът на тоя човек няма запушване.

И още нещо изтърсил Фонтанът:
„Бедността не е порок, това е състояние, от което не трябва да се отчайваме, а трябва да работим“.
Цяло чудо е, че милионите напълно зарязани пенсионери и всички останали бедняци все още търпят подобна словесна разпасаност.

Обади се и бившият министър на вътрешните работи Валентин Радев – трябвало да се действа с по-твърде ръка срещу протестите.
На него не му минава и през ум, че с по-твърда ръка трябва да се действа срещу циганите, примерно.
Защото насилията в циганските гета ескалират.
Властта свикна с издевателствата над полицаите – и предпочита да не мисли, какво ще се случи, когато циганите се надигнат.

Циганското Надигане ще бъде катастрофално.
Властта обаче е взидана само в днешния ден, нищо по-далеч от носа й не я интересува.

Симеонов го лустрираха заради езиковата му вандалщина.
Но по телевизиите вилнеят словесно още немалко вандали, които си позволяват да наричат „мутри“ протестиращите.
А самите те са истински вонливи мутри. Но ги търпят.

Цветанов отново е неподражаем. След оставката на Симеонов казал, че тя ще успокои страната.
Не се е сетил да каже, че оставката ще нахрани бедните, ще излекува болните, ще даде бъдеще на децата.
Обаче самият Живот Български се бунтува – не можеш да го нахраниш с оставки.

 

От Камбанарията на Властта мравунякът долу изобщо не се вижда.
Ако го видят пък – сега по време на протестите – веднага го мутросват.
Наричат хората мутри – и така пак поругават Народа.
Много им е лесно да нарекат някого мутра – защо ли?
Покажете ги най-после тия мутри – не се дръжте като пъзльовци.

Наричат мутри най-обикновени хора, предимно млади – вижте репортажите и снимките, докато още не са ги уплашили с полицейски актове.
Мутрясали от алчност и власт говорят за мутри.
Вие сте хора с памет – запомнете ония, които ви наричат мутри.
Запомнете мазните им физиономии

Сякаш е невъзможно вече да се постави някакъв филтър пред словоблудците слагачи, пред бабаитите от екрана – депутати, министри и, разбира се, охранени мутри, които се препитават като политолози.

Един/Гълъбов каза преди няколко месеца, че онези които протестират срещу кражбата на българска история, обслужват „Доктрината Путин“ – ей такава идиотщина.
Виждате какво се случва сега с прехваления ни договор с Македония.
Но това няма значение за хрантутниците, които се влачат по корем пред Властниците

Същият сега пък казал, че протестите не са сериозни, понеже имали разнородни искания.
Така е, щом Животът е продънен отвсякъде.
Сериозно охранените слагачи обаче трудно ще схванат това.
Надмогнали си масрафа – и се подиграват на хората.

Протестите, макар и скромни, все пак дадоха представа за по-общата картина – иначе всяко селище, заради прелестните ни пътища, е скрито в собствената си капсула.
И Големият Мрак не се вижда.

Като по поръчка, тия дни съобщиха, че пътищата в Северозападна България са най-смъртоносни в ЕС.

Телевизиите излъчват една направо невъзможна за нормалния свят реклама.
Тя е на застрахователна компания и гласи:
“Българските пътища НЕ СА СКУЧНИ!”
Вече ни подиграват и с реклами.

От най-високата камбанария виждат ли черните балони – и какво мислят за тях? Символ на какво са те?

 Кеворк Кеворкян, Фейсбук

 

loading... loading...  
Мутри и мутри - след оставката by The Bulgarian Times     МОЖЕ ДА СЕ
Категория: Забавление
Прочетен: 118 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 22.11 01:57
  ВАШИЯТ ВИРТУАЛЕН ВСЕКИДНЕВНИК   image Facebook изригна: Искат оставка, съд и присъда

ИЗЛЕЗ, КАТО МЪЖ,ЗА ДА ОБЯСНИШ НА НАРОДА, КОЙТО Е ПО УЛИЦИТЕ ЗАРАДИ ТЕБ, КАКВО ПОСТИГНА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ НА УПРАВЛЕНИЕТО СИ!

” 75% увеличение на безработните за 4г.
– Над 100 000 фалирали малки и средни предприятия.
– Над половин милион българи бегълци от страната.
– Провалена здравна реформа!
-Чадър над монополната и игнориране на битовата престъпност.
-Незаконни полети на авиоотряд 28.
-Незаконен износ на оръжия!
-Кредит от близо 30 млрд., пари които трябва да връща българския данъкоплатец!
-Провалени проекти за газопроводи, които щяха да донесат милиарди приход!
-Нелегално допускане на бежанци на територията на България!
-Геноцид и глад, престъпност и смъртност!

 

П.П. ОСТАВКА, СЪД И ПРИСЪДА!

Ива Иватта, Фейсбук

ПО ТЕМАТА:

Категория: Забавление
Прочетен: 211 Коментари: 0 Гласове: 2
Последна промяна: 22.11 01:38
 
Кой е Ветко Арабаджиев и как построи мощната си империя?
Източник: Varna24.bg 11:54 / 01.09.2018 image Отпечатай image Изпрати  
image © SEG
Най-големият български хотелиер Ветко Арабаджиев е роден през 1956 година в Асеновград. Едва на 10 години остава без баща и се налага да се превърне в глава на семейството. През 1989 г. работи в пловдивския месокомбинат като финансист. Регистрира фирмата "Виктория – 89", която се превръща в гръбнак на бъдещия му туристически холдинг, чиито инвестиции днес се изчисляват на милиони евро. Успоредно с туристическия, развива и захарен бизнес. Става съдружник с Илия Павлов и неговата империя "Мултигруп" в захарния завод в Пловдив, чийто контрол впоследствие остава само негов. 

Става собственик на консервна фабрика, на бутилиращи фабрики за минерална вода и алкохол. Придобива легендарния хотел "Марица" срещу Панаира в Пловдив, "Кемпински хотел Зографски", курорта Елените, малкия хотел "Чайка" на Слънчев бряг, който превръща в огромен петзвезден комплекс. Построява също петзвездните хотели "Пампорово" и "Виктория Палас" на Слънчев бряг. Освен светска личност, той е и член на Изпълнителния комитет на Олимпийския комитет. Председател е на най-силната съсловна организация в хотелиерството – Съюз на инвеститорите в туризма, която е наричана още Клуб на милионерите. 

Последното му хоби е авиацията – вече владее 2 и очаква още 2 частни самолета за бизнесполети. Синът му е първият българин с шанс да стане пилот във Формула 1, едната от дъщерите му е състезателка по конен спорт от международен клас, а съпругата му Маринела е собственик на едноименна модна агенция и дамата с най-богат и скъп гардероб в страната, твърди slava.bg.

Категория: Забавление
Прочетен: 683 Коментари: 0 Гласове: 1
  Как един от най-скъпоплатените агенти в ЦРУ стига до Държавна сигурност Кой е Иван Асен Георгиев и пътя му до Държавна сигурност като Двуличник? Публикувано в 23:27 ч. 16.11.2018 г. - Обновено в 23:31 ч. 16.11.2018 г.       Play Video

Иван Асен Георгиев – един от най-скъпоплатените агенти в ЦРУ.

„Изповядвал е лявата идея, но е бил, за разлика от много други със същите идеи е бил достатъчно интелигентен”, казва Продан Проданов.

Осъден на смърт след едноседмично дело.

„Той се държи на процеса така, много мъжки, много кораво, той казва – аз изживях един щастлив живот”, обясни Христо Ярловски.

Кой е Иван Асен Георгиев и как стига до Държавна сигурност като Двуличник?

Категория: Забавление
Прочетен: 482 Коментари: 0 Гласове: 4
  Как Държавна Сигурност разкрива един от най-опасните агенти на ЦРУ В bTV Репортерите очаквайте разказ за Иван Асен Георгиев image Канна Рачева Публикувано в 13:05 ч. 17.11.2018 г. - Обновено в 13:15 ч. 17.11.2018 г.       Play Video

Преди половин век контра-разузнаването в Държавна Сигурност разкрива един от най-опасните агенти на ЦРУ в нашия регион. 

Той е бил и представител на България в ООН, и след пет дни съдебни заседания е осъден на смърт.

Кой е Иван Асен Георгиев и как стига до Държавна сигурност като Двуличник?

Категория: Забавление
Прочетен: 547 Коментари: 0 Гласове: 0
  bTV Репортерите: ДВУЛИЧНИК В този филм Канна Рачева разказва как започна, как протече и как завърши разработката, която в Комитета за държавна сигурност се води под псевдоним: ДВУЛИЧНИК. image Канна Рачева Публикувано в 19:55 ч. 17.11.2018 г. - Обновено в 19:57 ч. 17.11.2018 г.            

Какво е агентурна разработка – на всички вас е добре известно и ние няма да говорим за това. В този филм искаме само да разкажем как започна, как протече и как завърши разработката, която в Комитета за държавна сигурност се води под псевдоним: ДВУЛИЧНИК.

 

image Снимка: btvnovinite.bg

 

Този филм е направен за обучение на студентите от Държавна сигурност в средата на 1964 година. Актьори няма. В него участват всички контраразузнавачи, разработвали заподозрения в шпионаж дипломат Иван Асен Георгиев, който много скоро ще бъде разкрит, като един от най-скъпоплатените анализатори на ЦРУ в региона. Издава го една грешка на втория секретар на американското посолство у нас – Томас Блекшир, който пуска няколко писма в кутиите пред телефонната палата. 

„Но, историята не започва с грешки. Историята започва съвсем нормално. Това са нормални взаимоотношения между един разузнавач и контраразузнаването. Има случаи, когато тези, които вървят след разузнавача и самия разузнавач, се познават лично и съм чувал, че понякога са се облекчавали един друг”, каза Продан Проданов, бивш служител на ДС.

image Снимка: btvnovinite.bg


Бившият студент в школата в Симеоново и служител на Държавна сигурност Продан Проданов, не крие, че е гледал филма няколко пъти.  

„Зрънце си е бил Иван Асен. Той въобще не се вписва, нищо, че е бил един от основателите на БОНСС – изповядвал е лявата идея, но е бил, за разлика от много други, със същите идеи е бил достатъчно интелигентен. Той говори френски, учи достатъчно дълго право в Париж, идва в София, започва да адвокатства, преди 1944 г. защитава членове на БКП, обвинени в някакво престъпление в тогавашния държавен строй”, допълва Продан Проданов, бивш служител на ДС.

 

image Снимка: btvnovinite.bg

 

Адресираното до Иван Асен писмо е без подател и единственото в чуждестранен плик. Във Второ главно управление на ДС се досещат, че след 9 септември 1944 г. той е бил главен секретар в МВР, а след това е изпратен за съветник в българската делегация в Париж от външно министерство.

„Началникът на управлението нарежда – незабавно да се провери кутията в дома на Асен Георгиев, посочва Проданов.

image Снимка: btvnovinite.bg


На място двама оперативни работника не могат да отворят пощенската кутия. 

„Не вземат някой от ключарите, който да дойде с връзката, да погледне и веднага да прецени кой е ключа, ами им задават една връзка и те започват да бърникат и да се опитват да отключат – не успяват”, заяви Бончо Асенов.

image Снимка: btvnovinite.bg


Години по-късно Бончо Асенов, оперативен работник от Държавна сигурност, обръща внимание на тази грешка на всички свои студенти във Варненския университет.

„Колебаят се какво да правят, може би са щели да извикат тогава ключар. В това време, Иван Асен Георгиев слиза по стълбите, взема писмото и те го виждат когато излиза”, отбелязва Асенов.

image Снимка: btvnovinite.bg


Необикновеното писмо на Томас Блекшир и данните за живота на Иван Асен дават на Държавна Сигурност достатъчно улики, за да започне разработка срещу българския дипломат. Справките показват, че през 1956 г. той става новият представител на България в ООН. Интелигентен и образован, Иван Асен бързо се сприятелява с колегите си от капиталистическите страни. В Париж за първи път се среща и с вербовчика си – родения в Самоков Анжело Кюмурджийски, известен като „Човека без лице”, защото негова снимка никога не се появява. Анжело се обръща към Иван Асен с „Ваше Величество”. 

И той се много учудва – Иван Асен, защо го нарича „Ваше Величество”, какво Величество? И той казва „Ми, българските царе обикновено са били с две имена”. Но, Иван Асен още не е узрял да стане шпионин”, казва Христо Ярловски.

image Снимка: btvnovinite.bg


Половин век след тази среща бившият кмет на Самоков и заместник-кмет в продължение на три мандата Христо Ярловски успява да открие в архивите на града фалшифицирани документи на Анжело Кюмурджийски. 

„Тук пише, че Елиезер – Елиезер е рожденото име на Анжело, след това се кръщава на Ангел, на Анжело, е едно и също лице с Челеби, с брат си. На времето писарите са избирани по своя краснопис, а тука е драскано, писано с един нечетлив почерк, явно някой набърже е искал да ги коригира. Платил е на някой, който ги е правил. И това са единствените, аз на друго място в общината не съм срещал такива фалшификации”, заявява Ярловски.

image Снимка: btvnovinite.bg


Въпреки че Анжело унищожава всичките си снимки, не само от България, Христо Ярловски успява да събере необходимите данни, че той е работил за един от дългогодишните шефове на ЦРУ – Алън Дълес. Не само това, Анжело води тайните преговори в Истанбул, като представител на президента Рузвелт за излизането на България от Втората световна война.

„В началото работи по състава, който се занимава с прокарването на така наречения „път за спасението”, по който много евреи идват в България и с негови кораби стигат до пристанището Яфа на една обетована земя”, допълва Ярловски.

image Снимка: btvnovinite.bg


Веднага след вербуването на Анжело, американците го готвят за техен резидент в Москва. 
 
„Той по тая линия финансира комунистическата партия в България и оттам са наблюденията на полицията, че той дава пари на комунистическата партия. Оттам е станал атентата на „Света Неделя” и по неведоми пътища – всички материали изчезват”, посочва Ярловски.

image Снимка: btvnovinite.bg


Официално, Иван Асен Георгиев не е включен в състава на делегацията, но въпреки това той е избран за ръководител на института по космическо право.

„Американците не толкова се интересуват от нещата в България, тях ги интересуват нещата в Русия. По-скоро се интересуват от космическите технологии, а по това време Русия е вече с 1-2 обиколки преди американците в овладяването на Космоса”, отбелязва Ярловски.

image Снимка: btvnovinite.bg


Междувременно в Държавна сигурност получават втори сигнал за шпионин. Той идва от охраната на Хрущов по време на сесия на ООН в Ню Йорк. На нашата охрана е дадена бележка с тайно съобщение. В техническия състав на делегацията ни е Иван Асен.

– Не се проверяват всички – Защо?

– Веднага отпадат, по политически причини. Как да го обясня по-простичко. Как ще си позволи шефът на КДС да хвърли съмнения върху някой от членовете на Политбюро на ЦК на БКП? Той самият е много ниско в политическата йерархия!, заявява Проданов.

image Снимка: btvnovinite.bg


Тогава вече оперативните работници са убедени, че той не проявява интерес към военна или икономическа информация. Според тях, тя вероятно е политическа и се предава лично по време на честите пътувания на Иван Асен в чужбина. Заради разпръснатите му няколко любовници. В продължение на две години, оперативните работници успяват да съберат писмата на част от тях. Докато той пътува, контраразузнаването се опитва няколко пъти да влезе и да обискира новото му жилище до парка Заимов. 

„По-сериозно впечатление прави, че нашата техническа служба не успява да се справи със заключващата техника, която се продава в Съединените щати. Няколко пъти се опитват да отключат вратата, не могат да я отключат. Когато я отключват, след това има затруднения със заключването, но се справят”, отбелязва Проданов.

image Снимка: btvnovinite.bg


Изненада за екипа на Второ главно управление на ДС е и котката в апартамента на Иван Асен. Една дреболия с една малка небрежност на оперативния работник, който беше допуснал всичко това и всичко след един невъобразим труд на хората, може да отиде по дяволите.

„Значи, това, което аз знам и то от човек, който е участвал в разследването на котката, че котката е излязла от апартамента. Че са я гонили надолу по стълбите”, казва Проданов.

„Това е едната история, която е щяла да провали работата, а другата е – някъде тука, не знам на кой етаж е живял Николай Гяуров. Един ден си пуска радиото и чува мъж и жена нещо си говорят, нещо се карат. И си вика „Тия ме подслушват”. И са ДС – той попада на вълната на ДС. Обажда се на заместник-шефа на Второ главно, контраразузнаването, който му е приятел и му вдига адски скандал – как може, бе? И мене ли? Абе, чакай! Не е вярно това! И оня му урежда среща със Солаков и Солаков. Убеждава го, че нямаме никакво отношение към него, но тука действително някъде в съседните блокове, а не в блока, в съседните къщи се подслушва. И той се успокоява”, допълва Бончо Асенов.

След огледите в дома на Иван Асен са намерени листа за тайнопис, радио „Хамерлунд”, шифрови таблица и блокче, и пари.

image Снимка: btvnovinite.bg


„А, на един от шифровъчните листове отзад пише на английски език: Първи и трети петък на месеца в 9:30 ч. музика, в 11 ч. предаване". И разбират, че очевидно има и радиовръзка с центъра, то естествено от там му пращат съобщенията и той ги слуша на радиото. Слагат от един от съседните апартаменти визуална техника да наблюдават какво върши той”, коментира Асенов.

Първият петък се чува музика на Шуберт, но службите не успяват да дешифрират съобщението според таблиците. Системата се разкодира чак на третия път. Тогава обаче, денят започва с петата симфония на Бетовен. ЦРУ искат информация какво се случва в партията и данни за Китай. Иван Асен се готви за командировка в чужбина и ДС решава, че трябва да го задържи бързо. 

„Ще отиде в Париж през Москва. Отива в Москва, там отива оперативен работник, това е Сашо Маринков и КГБ уреждат в хотела да го подслушват, да го наблюдават. В това време обаче, тук и другите се събират, следователите, решават, че той е консумирал престъпна дейност, да го арестуват. Тогава се предпочиташе тихомълком и така, че никой да не разбере, че той е арестуван”, заявява Асенов.

След ареста оперативните работници продължават тайно да разработват Иван Асен, според съобщенията в шифрограмите на ЦРУ. От там му определят три дни за среща с Блекшир на ъгъла на улица „Бенковски” и булевард „Руски” или на следващия ъгъл с „Шести септември”.

„Наблюдават мястото там отдолу, от мазето на Археологическия е имало камера. Там е имало камера – откъм Руската църква, в градинката, скрита някъде. Тук един камион е поставен, в който е имало наши оперативни работници, също с камера. Това беше унгарски център тогава, в него е имало 6 оперативни работници, вътре в този център 2 оперативни работници, тук 2 оперативни работници и няколко двойки, които са се разхождали”, обяснява Асенов.

Първата вечер Иван Асен не е изведен, но Блекшир минава с колата. Втората вечер Георгиев стои 5 минути и тръгва.  На третия ден отново идва в 18 ч., а Блекшир минава бавно с колата.

„И Иван Асен е бил на 1 метър от него, Блекшир няма как да не го види, но отминава и продължава натам. Но, през това време горе на ъгъла е бил резидентът на ЦРУ и оттам е наблюдавал ситуацията”, посочва Асенов.

image Снимка: btvnovinite.bg


Не съвсем тихомълком обаче протича съдебното дело срещу Иван Асен, водено не от кого да е, а от главния прокурор Иван Вачков и от председателят на Върховния съд – Ангел Велев.

image Снимка: btvnovinite.bg


„Аз го помня процеса. Процесът беше с много голяма гласност, процесът беше публичен – той се държи на процеса така, много мъжки, много кораво, той казва: Аз изживях един щастлив живот. А, то на вербуването Анжело му казва, че шпионството е опасна работа. Затова живей, всичко искат от американците и те ще ти го дават!”, заявява Ярловски.

image Снимка: btvnovinite.bg


В архива на делото има телеграми, изпратени уж от случайни хора. 

„Всичко това е режисирано. Наистина има такива телеграми, които звучат много смешно, ако ги гледаме сега и ако не завършват със смъртна присъда. Направен е опит да се оправдае несправедливата присъда. Но, от римското право знаем, че когато общественото мнение влезе в съдебната зала, правосъдието излиза през прозореца”, казва Проданов.

image Снимка: btvnovinite.bg


Бързият процес е наблюдаван в съдебната зала само от журналисти по списък.  Екипите са били от Българската Национална Телевизия  и Българската Телеграфна Агенция, както и няколко чужди медии. Делото излиза и на първа страница в „Ню Йорк Таймс”.

„Грешките на ДС са били поправими, на прокуратурата – до някъде, а на съда! Същата година е застреля шпионинът Олег Пенковски, защото е нанесъл големи вреди на СССР. Тогава се водят преговорите на Хрущчов и Кенеди за Карибската криза. Той е разстрелян една седмица след произнасянето на присъдата”, допълва Проданов.

image Снимка: btvnovinite.bg


Смъртната присъда на Иван Асен Георгиев е произнесена на 31 декември 1963 г. Веднага след последната му дума – в зала 15 и пълните му самопризнания. Четири дни по-късно екзекуцията е извършена.

Когато обаче, Сашо Маринков – шефът на оперативната група, която е работила по Иван Асен Георгиев, отива при Солаков и му казва: Другарю Солаков, този човек знае много неща, не всичко е разкрил, дайте да не го разследваме, дайте да го запазим, може би ще ни бъде от полза оттук нататък", Солаков му казва „Ти какво? На врага ли искаш да направиш услуга?”, разказва Асенов.

Категория: Забавление
Прочетен: 548 Коментари: 0 Гласове: 0
  ЕТО ТАКАВА ЛЮБОВ СИ СТРУВА ДА ТЪРСИШ

12.10.2018 ~ Скъпо Дневниче ~ Любов 0

image

 

„Някога търсех любов като малка черна рокля. Любов, която да ме кара да се чувствам секси, красива, желана. Която да ми дава грешния тип внимание и да ме убеждава, че точно от него имам нужда. Любов, която не ми обещава бъдеще, но ме кара да мечтая за него.

Някога търсех любов като петък вечер. Любов, която да разсее седмичните ми проблеми, да намали умората, да притъпи болката. Любов, с която да говорим на чаша вино.

 

Любов, която ме убеждаваше, че маската, която съм си сложила, е достатъчно красива, стига да я запазя на лицето си. Любов, която ми казваше, че не иска да ме загуби, но пък и нищо не иска да ми даде. Любов, която ме държеше на ръба.

Любов, която ми казваше, че си пише с майка си посред нощ. Моля те, любов, не съм глупачка. Някога любовната мъка приличаше на махмурлук.

 

Болезнена, срамна… от която те присвива стомаха, от която главата те боли. Махмурлук, вследствие на лоши решения. А ти беше точно това – лошо решение, което вземах отново, и отново, и отново. Но също като всеки махмурлук, и моята любовна мъка траеше кратко.

Обещах си повече да не вземам лоши решения. Кого ли заблуждавах, не след дълго отново пиех от твоята отрова. Виждах се в огледалото – моето глупаво аз, което се надяваше точно ти да запълниш празнотата. Дори само за миг.

Предполагам, че един ден просто се уморих от всичко това. Напоследък се надявам на любов като любими стари дънки. От онзи тип любов, която мога да нося в студена сутрин, докато бродя из града, или на вечеря с приятелите ми. Любов, която ме кара да се чувствам удобно, да се чувствам като себе си, която е надеждна и вярна. Любов, която е искрена с мен.

Любов, която не ме залъгва с напразни надежди. Напоследък се надявам на любов като неделя сутрин. Любов, с която да осъществя всички сладки клишета. Любов, на която да разкажа първия си любим филм. Любов, с която искам да остарея. Любов, която ще ми позволи да прибера всичките си страхове в най-горното чекмедже, точно до неговите страхове.

Любов, която ще ме убеди, че багажът, който нося, не е чак толкоз тежък. Любов, която ще ми разкаже колко много обича семейството си, докато пием сутрешно кафе.

Напоследък съм готова за онази нежна ежедневна любовна мъка. Любовна мъка, която е дребна, но влудяваща, досадна, нелепа. Любовната мъка, която животът ни причинява.

Хубавото е, че и двамата имаме чувство за хумор и знаем, че тези дребни проблеми траят кратко. Хубавото е, че можем да се разсмиваме един друг, да се мотивираме един друг, да бъдем като любима песен в тежък момент един за друг.

Категория: Забавление
Прочетен: 627 Коментари: 0 Гласове: 1
  ЧЕТИ ГО ВИНАГИ, КОГАТО СЕ НУЖДАЕШ ОТ ПРОМЯНА

Не всяко „Браво!" е достойно.
Не всяко „Долу!" е позор.
Не всеки химн — заупокоен.

И не хвалебствен — всеки хор.
Не всички лаври са победа.
Не всяка загуба е крах.
Не всяка истина — последна.
Не всяка грешка — смъртен грях.
Не всяка прошка е пощада.
И не надгробен — всеки кръст.
Най-истински когато пада
човек доказва своя ръст.

 
Категория: Забавление
Прочетен: 816 Коментари: 0 Гласове: 2
<<  <  1 2 3 4 5 6  >  >>
Търсене

За този блог
Автор: patriciq1111
Категория: Забавление
Прочетен: 9341560
Постинги: 7572
Коментари: 147
Гласове: 2393
Спечели и ти от своя блог!
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31